WebBoard :กฎหมาย|ที่ดิน

ที่ดิน

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

ที่ดิน

  • 64
  • 1
  • post on 23 พ.ค. 2567, 18:33

โฉนดรุ่นเดินสำรวจออกตั้งแต่ปี2535แล้วเจ้าของยังไม่ได้รับโฉนดที่ดินต้องทำยังไงครับ ผมได้ไปดูที่รูปแผนที่ของกรมที่ดินมันขึ้นว่าที่ตรงนั้นมีหมายเลขโฉนดแล้วต้องทำอย่างไรบ้างครับ

โดยคุณ โฉนด (49.237.xxx.xxx) 23 พ.ค. 2567, 18:33

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

โฉนดที่ดิน
  ในเมื่อตรวจสอบแล้ว ทราบหมายเลขโฉนดที่ดิน  ก็ย่อมสืบค้นต่อไปได้ว่า ที่ดินหมายเลขนี้ ใครถือกรรมสิทธิ์อยู่
  หรือขอสำเนาโฉนดที่ดินของเจ้าของข้างเคียง  ไปขอตรวจสอบ ณ สนง.ที่ดิน ก็ย่อมทราบได้ว่า  ที่ดินแปลงนี้ ใครถือกรรมสิทธิ์อยู่...
โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 24 พ.ค. 2567, 08:30

แสดงความเห็น