WebBoard :กฎหมาย|ลาออกครูเอกชน

ลาออกครูเอกชน

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

ลาออกครูเอกชน

  • 67
  • 1
  • post on 12 เม.ย. 2567, 11:44

ทำงานรร.เอกชนได้ประมาณ2เดือน มีเหตุจำเป็นต้องลาออกเพื่อไปดูแลครอบครัวที่บ้าน แต่ติดที่ตอนเข้ามาได้เซ็นสัญญาทำงานเป็นเวลา1ปี หากเราออกแล้วรร.จะทำให้เสียประวัติอยากทราบว่ามีผลต่อการสอบบรรจุครูผู้ช่วยไหมครับ

โดยคุณ Nussujn (223.24.xxx.xxx) 12 เม.ย. 2567, 11:44

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

การลาออกของครูเอกชน

  ตามระเบียบของกระทรวงศึกษา ฯ พ.ศ.2542   ข้อ 31...สรุปคือให้แจ้งก่อน หรือถีงเวลาการจ่ายเงินเดือน  เพื่อให้มีผล ในการจ่ายเงินเดือนครั้งต่อไป   แต่ไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าเกิน สามเดือน..
เช่น จ่ายเงินเดือนทุกวันที่ 1  ของเดือน  ก็แจ้งล่วงหน้า ก่อนวันที่ 1 หรือในวันที่ 1  เพื่อให้มีผล ในการลาออก  ในการจ่ายเงินเดือน งวดต่อไป (เช่น แจ้งลาออกวันที่ 1 มกราคม  จะมีผลการลาออก ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์)...การลาออกควรทำเป็นหนังสือ ส่งแก่ผู้บริหาร ให้ลงหนังสือรับไว้  และผู้ลาออก ควรขอสำเนาเก็บไว้ ด้วย หรือทำใบลาออก 2 ฉบับ ให้ลงรับไว้ ทั้งสองฉบับ  ผู้ลาออก ขอเก็บไว้ 1 ฉบับ เพื่อป้องกันการโต้แย้งในภายหลังว่า การลาออกทำไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ...เมื่อลาออกตามระเบียบฯ  ก็ย่อมไม่ส่งผลกระทบ ในภายหลัง  เช่น ไม่ส่งผลเสียในการสอบ บรรจุฯ...ด้วยความปรารถนาดี ครับ
โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 12 เม.ย. 2567, 15:41

แสดงความเห็น