WebBoard :กฎหมาย|กินแล้วไม่จ่าย แถมยืมเงินอีก

กินแล้วไม่จ่าย แถมยืมเงินอีก

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

กินแล้วไม่จ่าย แถมยืมเงินอีก

  • 74
  • 1
  • post on 5 ก.พ. 2567, 08:08

เปิดร้านขายอาหาร น้องพนักงานมาขอกินและขอยืมเงิน (มีหลักฐานแชทการคุย การสั่งอาหาร การยืมทุกครั้งที่มา บอกว่าเงินเดือนออกจะโอนให้ เดือนแรกโอน แต่พอเดือนที่2 ไม่โอนอ้างว่าบัญชีธนาคารมีปัญหา ทวงถามก็เลื่อน บอกว่าไม่มี ปัจจุบันลาออกแล้ว สามารถฟ้องคดีอะไรได้บ้าง มาตรา.345 อาญาได้มั๊ย

รบกวนนะนำเพื่อเป็นแนวทางด้วยนะคะ


โดยคุณ may2181 (xxx) 5 ก.พ. 2567, 08:08

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

กินอาหารไม่จ่าย/การยืมเงิน

  การสั่งอาหารในร้านอาหาร  กินแล้วไม่จ่าย ย่อมมีผิดตาม ปอ. ม.345 ตามที่ท่านเข้าใจนั้นถูกแล้ว มีโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน ปรับไม่เกินห้าพันบาท...ถือว่าเป็นความผิดฐานฉ้อโกงแบบหนึ่ง  แต่เป็นคดีที่สามารถยอมกันได้   ถ้าไม่แจ้งความ(ร้องทุกข์) ภายใน สามเดือนที่ ทราบเรื่องฯ และทราบตัวผู้กระทำความผิด คดีจะขาดอายุความ (ปอ. ม.96) ดูแล้วคดีน่าจะขาดอายุความแล้ว...

   สำหรับการกู้ยืมเงิน ถ้าเกินสองพันบาท ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ จึงจะฟ้องร้องได้ (ปพพ.ม.653)..หลักฐานการแชทฯ อาจจะใช้เป็นหลักฐานไม่ได้  หรือถ้าใช้ได้  ฟ้องไป ก็ไม่น่าคุ้ม  เพราะเป็นเรื่องทางแพ่ง  ถือว่าเป็นการทำบุญ  อุทิศส่วนกุศล  แผ่เมตตาให้เขาไปเถิด  แล้วท่านจะพบกับความสุขร่มเย็น ที่มิอาจประเมินค่าได้  ด้วยความปรารถนาดี ครับ


โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 5 ก.พ. 2567, 09:06

ตอบความคิดเห็นที่ 1

รบกวนถามเพิ่มเติม

 เค้าเริ่มค้างค่าอาหาร 28/12มาเรื่อยจนวันที่ 20/1 และแจ้งเงินเดือนออกมกราคมจะให้ แต่พอทวงถามบอกไม่มี แบบนี้ขาดอายุความแล้วหรอคะ

โดยคุณ may2181 5 ก.พ. 2567, 17:22

แสดงความเห็น