WebBoard :กฎหมาย|โฉนดที่ดินเป็นชื่อผมกับภรรยา แต่หย่ากันแล้วจะไปเอาชื่อภรรยาออก

โฉนดที่ดินเป็นชื่อผมกับภรรยา แต่หย่ากันแล้วจะไปเอาชื่อภรรยาออก

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

โฉนดที่ดินเป็นชื่อผมกับภรรยา แต่หย่ากันแล้วจะไปเอาชื่อภรรยาออก

  • 93
  • 1
  • post on 23 พ.ย. 2566, 13:11

ขอปรึกษาเรื่องโฉนดที่ดินเป็นชื่อผมกับภรรยา แต่หย่ากันแล้วจะไปเอาชื่อภรรยาออกโดยเขาสมัครใจต้องทำอย่างไรบ้างครับ

โดยคุณ pansak (1.179.xxx.xxx) 23 พ.ย. 2566, 13:11

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

กรรมสิทธิ์รวม


  ในเมื่อในโฉนดที่ดินมีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ สองคน (สามี-ภรรยา) ถือว่าทั้งสองคนมีกรรมสิทธิ์คนละเท่าๆกัน  ถ้าภรรยาสมัครใจจะโอนให้สามีก็สามารถทำได้(ถือว่าท่านโชคดีมากที่ไม่ต้องเป็นคดีฟ้องร้องกัน) ก็ไปที่ สนง.ที่ดิน ที่ดินตั้งอยู่ แจ้งความนจำนง ว่า ภรรยาจะโอนที่ดินส่วนของเขาให้สามี  เอกสารที่ต้องใช้  ได้แก่ สำเนาบัตร ประชาชน ของทั้งสองคน และฉบับจริง  โฉนดที่ดิน ฉบับจริง เป็นต้น และต้องเตรียมค่าธรรมเนียมในการโอนให้พร้อม  เพราะจะคิดค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกับการซื้อขาย ค่าธรรมเนียมอาจมีราคาสูงมาก ถ้าราคาประเมินสูง กรณีที่ดินอยู่ในที่ทำเลที่ดี ก็ควรสอบถาม จพง.ที่ดินก่อนว่า  ค่าโอนประมาณเท่าไร  เพื่อเตรียมการไปให้พร้อม เคยพบเห็นหลายรายโอนไม่ได้ ต้องกลับบ้านก่อน  เพราะราคาค่าโอนสูงหลายหมื่นบาท ด้วยความปรารถนาดี ครับ

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 24 พ.ย. 2566, 07:55

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด