WebBoard :กฎหมาย|หากถูกเลิกจ้างแบบไม่มีความผิด สัญญาเรื่องการทำงานคู่แข่งยังคงอยู่หรือไม่

หากถูกเลิกจ้างแบบไม่มีความผิด สัญญาเรื่องการทำงานคู่แข่งยังคงอยู่หรือไม่

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

หากถูกเลิกจ้างแบบไม่มีความผิด สัญญาเรื่องการทำงานคู่แข่งยังคงอยู่หรือไม่

  • 115
  • 1
  • post on 13 พ.ย. 2566, 20:14
หากบริษัทบอกเลิกจ้าง แต่จ่ายค่าชดเชย แต่ห้ามไม่ให้ทำงานกับบริษัทคู่แข่งเป็นเวลา 1 ปี หากแต่ผู้ถูกเลิกจ้างต้องการทำงานสายนี้ และไม่ได้ทำความผิดอะไร หากเกิดจากการบริหารภายในองค์กร ที่ต้องยกเลิกการว่าจ้าง

ลูกจ้างต้องการทำงานสายเดิม แต่ทางบริษทบังคับให้รอเป็นเวลา 1 ปี ได้หรือไม่ การถูกจ้างออกไม่ได้เกิดจากความสมัครใจ แต่ยังตัดสิทธิ์การทำงานอีกด้วย

อีกทั้งลูกจ้างถูกจ้างด้วยบริษัท A แต่บริษัทมีบริษัทลุกในเครือหลายบริษัท พอทำงานไปได้ระยะหนึ่ง กลับถูกโอนทั้งแผนกไปบริษัท B ซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกัน ด้วยเหตุผลเรื่องภาษีของบริษัท ซึ่งเนื้องานของบริษัท B ไม่ได้เป็นเนื่องานของลูกจ้างเลย 

แต่ทางบริษัทแจ้งว่า ยังไงสัญญาที่เซ็นต์ก็เว็นต์กับบริษัท A เพราะฉะนั้นมีผลผูกพันเรื่องการทำงานกับคู่แข่ง

แบบนี้เป็นธรรมหรือไม่
โดยคุณ วันเพ็ญ (58.136.xxx.xxx) 13 พ.ย. 2566, 20:14

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

ผลของสัญญา

   เมื่อทำสัญญาว่า จะไม่ทำงานกับบริษัทคู่แข่ง  ก็ต้องปฏิบัติตามสัญญานั้น  แม้จะออกจากบริษัทเดิมด้วยเหตุผลใดก็ตาม  ถ้าไม่ปฏิบัติตามสัญญา  อาจจะถูกฟ้องร้องให้ต้องรับผิดตามสัญญานั้นได้....ส่วนเรื่องสัญญาไม่เป็นธรรม  ถ้าถูกฟ้องฯ  ก็สามารถยกประเด็นเรื่องสัญญาไม่เป็นธรรมขึ้นต่อสู้ว่า ไม่เป็นธรรมอย่างไร  ส่วนผลจะเป็นอย่างไร  ก็อยู่ที่ดุลยพินิจของศาลเป็นสำคัญ...  ในเมื่อสัญญาเพียง 1 ปี น่าจะรอไปก่อน ไม่นานเกินควร  ถ้าไปละเมิดสัญญา  และถูกฟ้องร้อง  คงต้องว้าวุ่นในชีวิต ด้วยความปรารถนาดี ครับ

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 14 พ.ย. 2566, 10:18

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด