WebBoard :กฎหมาย|เจ้าของที่ดินอยู่ต่างประเทศไม่สะดวกมาเซนต์สัญญา

เจ้าของที่ดินอยู่ต่างประเทศไม่สะดวกมาเซนต์สัญญา

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

เจ้าของที่ดินอยู่ต่างประเทศไม่สะดวกมาเซนต์สัญญา

  • 137
  • 1
  • post on 12 พ.ย. 2566, 19:19

ที่ดินมีเจ้าของสามคน คือ นาย ก  นาย ข  และ นาย ค

นาย ค อยู่ต่างประเทศ   ต่อมา นาย ก นาย ข และนาย ค ได้ตกลงกันเพื่อให้ บริษัท เช่าที่ดิน


เนื่องจาก นาย ค อยู่ต่างประเทศ ไม่สะดวกเดินทางมา

สามารถมอบอำนาจ ให้ นาย ก  นาย ข หรือ คนอื่นใด

สามารถเซนต์สัญญาเช่า แทนนาย ค ได้ไหมครับ ถ้าได้ ต้องทำอย่างไรครับ

สามารถใช้หนังสือมอบอำนาจทั่วไปตาม internet ได้ไหมครับ


และในกรณีที่ บริษัทผู้เช่าต้องการปลูกสร้างอาคาร เวลาขออนุญาติก่อสร้าง

นาย ค สามารถมอบอำนาจในการอนุญาต ให้แก่ นาย ก นาย ข หรือ คนอื่นใดเซนต์ยินยอม

ให้ก่อสร้างแทนได้ไหม


ถ้าไม่ได้แล้ว นาย ค ไม่สะดวกเดินทางกลับมาเนื่องจากเอกสารบางทีจะเซนต์ ไม่มาพร้อมกัน

มีวิธีแก้ไขไหมครับ ถ้าไม่ต้องโอนที่ให้คนอื่น เพราะค่าโอนแพงจ่ายไม่ไหว


รบกวนด้วยครับ

โดยคุณ ธเนศ (118.173.xxx.xxx) 12 พ.ย. 2566, 19:19

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

การมอบอำนาจ


  จากข้อเท็จจริงที่ถาม  เจ้าของที่ดินที่อยู่ต่างประเทศ สามารถมอบอำนาจ ให้ เจ้าของรวมคนใดคนหนุึ่งทำนิติกรรมต่างๆแทนได้ แบบใบมอบอำนาจ ควรไปขอคำแนะนำจาก  เจ้าพนักงานที่ดิน ณ สนง.ที่ดิน ที่ดินตั้งอยู่  เพราะถ้อยคำที่กรอกลงในช่องว่าง อาจต้องใช้ถ้อยคำที่ กรมที่ดิน กำหนดไว้โดยเฉพาะ ถ้าโหลดแบบตามเน็ตก็ทำได้  แต้ข้อความที่กรอกลงไปอาจต้องให้เจ้าหน้าที่แนะนำ ถ้าข้อความไม่สมบุูรณ์  การแก้ไขย่อมลำบาก เพราะอยู่ต่างประเทศ(ตอบจากประสบการณ์จริง) ด้วยความปรารถนาดี ครับ

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 13 พ.ย. 2566, 15:51

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด