WebBoard :กฎหมาย|ชำระหนี้ตามคำพิพากษา

ชำระหนี้ตามคำพิพากษา

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

ชำระหนี้ตามคำพิพากษา

  • 105
  • 1
  • post on 5 พ.ย. 2566, 08:46

คือว่าโดนฟ้องคดีผิดสัญญาซื้อขาย เราจ่ายเงินไม่ครบ เขาเลยฟ้องเรา วันนัดสืบพยานเราไม่ได้ไปศาล และก็ไม่ได้ทำคำให้การ หลังจากนั้นก็มีคำบังคับมาที่บ้านบอกในวันที่ 1 พฤศจิกายน ให้จ่ายเงิน 26,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปีของต้นเงิน นับจากวันฟ้อง คือฟ้องวันที่ 25 สิงหาคมและให้จ่ายค่าทนาย 3000 บาท

ภายใน 15 วัน อยากจะรู้ว่าต้องจ่ายแค่ต้นเงินตามคำพิพากษาหรือว่าต้องคำนวนดอกเบี้ยรวมกับต้นเงินเข้าไปด้วย คำนวนไม่เป็นค่ะ และต้องจ่ายเงินที่ไหนคะ จ่ายกับโจทก์โดยตรงหรือต้องไปจ่ายศาลที่ฟ้อง ศาลที่ฟ้องอยู่ต่างจังหวัดค่ะ ไม่มีเวลาไปเลย 

โดยคุณ อิ๊ก (xxx) 5 พ.ย. 2566, 08:46

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

คำพิพากษา


  ในคดีแพ่ง  แม้ไม่ไปศาล  และไม่ยื่นคำให้การใดๆ  ก็ไม่มีความผิด  แต่ย่อมเสียเปรียบ  เมื่อมีการส่งหมายให้โดยชอบ(เช่น ส่งหมาย  วางหมาย หรือ ปิดหมาย)ก็มีกระบวนการพิจารณาคดีโดยการขาดนัดได้ คือพิจารณาลับหลังจำเลย   ผลออกมาคือเมื่อศาลตรวจดูพยานหลักฐานที่โจทก์ฟ้องแล้ว  เห็นว่าจำเลยต้องรับผิดจริง  ก็พิพากษาให้ชดใช้ตามที่ถูกฟ้อง และส่งคำบังคับมายังภูมิลำเนา ให้ใช้หนี้ตามคำพิพากษา ดังที่ผู้ถามประสบอยู่...

    ทางออก  ควรไปที่ สนง.บังคับคดี ในเขตอำนาจศาลที่ถูกฟ้อง  เพื่อขอเจรจาผ่อนส่งในจำนวนที่รับไหว  ไม่เดือดร้อนจนเกินควร  และโจทก์ต้องยินยอมรับด้วย  ถ้าสามารถเจรจากันได้ ก็ให้เจ้าหน้าที่ สนง.บังคับคดี ทำสัญญาประนีประนอมให้ ว่าต้องรับผิดเป็นเงินเท่าไร  ผ่อนเดือนละเท่าไร เป็นต้น   การผ่อนส่ง ก็สามารถระบุในสัญญาประนีประนอมว่า จะต้องส่งเข้าบัญชีของโจทก์ เลขที่...เป็นต้น(ควรขอสำเนาสัญญาประนีประนอมมาเก็บไว้ด้วย เผื่อกันลืมว่า ต้องรับผิดอย่างไร)  ถ้่าการเจรจาไม่เป็นผล   โจทก์ก็คงขอตั้ง จพง.บังคับดี ติดตามยึดทรัพย์จำเลย มาขายทอดตลาดเพื่อใช้หนี้ได้ ภายในอายุความ 10 ปี นับแต่วันมีคำพิพากษา  แต่ถ้าไม่มีทรัพย์สินให้ยึด  จำเลยก็ไม่มีความผิดใดๆ  เพราะเป็นเรื่องทางแพ่ง  แต่ย่อมเสียเครดิต  ถ้าไปทำธุรกรรมทางเงินกับธนาคาร อาจจะถูกปฏิเสธได้....ถ้าขัดข้องไม่สามารถไปได้ด้วยตนเอง  ก็สามารถมอบอำนาจให้ญาติ หรือคนที่เราเชื่อถือไปดำเนินการแทนได้  แบบใบมอบอำนาจค้นหาได้ ในเน็ต  ด้วยความปรารถนาดี ครับ

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 6 พ.ย. 2566, 09:09

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด