WebBoard :กฎหมาย|จ่ายเงินตามคำพิพากษา / ค่าใช้จ่ายในการฟ้องคดี

จ่ายเงินตามคำพิพากษา / ค่าใช้จ่ายในการฟ้องคดี

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

จ่ายเงินตามคำพิพากษา / ค่าใช้จ่ายในการฟ้องคดี

  • 153
  • 1
  • post on 12 ต.ค. 2566, 14:59

1.คือหนูได้รับคำพิพากษาให้ชำระหนี้ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปีนับแต่วันฟ้อง แต่ไม่มีกำหนดว่าให้จ่ายภายในกี่วัน แบบนี้เราต้องจ่ายให้ครบภายในกี่วันคะ ก่อนที่เขาจะมายึดทรัพย์หนู แล้วต้องจ่ายให้กับใคร จ่ายให้ศาลรึให้คู่กรณีได้เลย ถ้าจ่ายให้ศาลจ่ายศาลใกล้บ้านหนูได้ไหมหรือต้องจ่ายที่ศาลที่ฟ้องกัน

2.หนูเคยเป็นโจทย์ฟ้องคดีอาญายักยอกทรัพย์มรดก แต่ก็ไกล่เกลี่ยกันได้ และทำเป็นบันทึกข้อตกลงในศาล แล้วก็ถอนฟ้องให้ พอถอนฟ้องแล้ว จำเลยก็ไม่ยอมโอนที่ดินที่เป็นมรดกให้หนู ถามหลายรอบแล้วก็ไม่คุยด้วย แบบนี้หนูต้องฟ้องข้อหาอพไรคะ แล้วเรียกเงินค่าเสียหายจากจำเลยได้ไหม แล้วต้องเสียค่าขึ้นศาลอีกไหมคะ

โดยคุณ Kao (xxx) 12 ต.ค. 2566, 14:59

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

คำพิพากษา/การบังคับคดี


1.คือหนูได้รับคำพิพากษาให้ชำระหนี้ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปีนับแต่วันฟ้อง แต่ไม่มีกำหนดว่าให้จ่ายภายในกี่วัน แบบนี้เราต้องจ่ายให้ครบภายในกี่วันคะ ก่อนที่เขาจะมายึดทรัพย์หนู แล้วต้องจ่ายให้กับใคร จ่ายให้ศาลรึให้คู่กรณีได้เลย ถ้าจ่ายให้ศาลจ่ายศาลใกล้บ้านหนูได้ไหมหรือต้องจ่ายที่ศาลที่ฟ้องกัน

ตอบ..ถ้าไม่กำหนดวัน ว่าจะต้องจ่ายภายในเวลาใด  ก็น่าจะเป็นผลดี  เราก็จ่ายไปเรื่อยๆจนหมดหนี้....การจ่ายเงิน  ก็ควรจ่ายให้แก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา  ก็ต้องขอหลักฐานการจ่ายเงิน(ใบเสร็จรับเงิน)มาเก็บไว้ทุกครั้งด้วย... ลองอ่านคำพิพากษาดูอีกที ว่ามีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง  ถ้าไม่มีคำพิพากษา  ก็สามารถไปขอคัดสำเนาคำพิพากษาที่ศาลได้  มีค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย..

2.หนูเคยเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญายักยอกทรัพย์มรดก แต่ก็ไกล่เกลี่ยกันได้ และทำเป็นบันทึกข้อตกลงในศาล แล้วก็ถอนฟ้องให้ พอถอนฟ้องแล้ว จำเลยก็ไม่ยอมโอนที่ดินที่เป็นมรดกให้หนู ถามหลายรอบแล้วก็ไม่คุยด้วย แบบนี้หนูต้องฟ้องข้อหาอะไรคะ แล้วเรียกเงินค่าเสียหายจากจำเลยได้ไหม แล้วต้องเสียค่าขึ้นศาลอีกไหมคะ

ตอบ...การไกล่เกลี่ยประนีประนอม  คือการตกลงยุติข้อพิพาท  และเกิดสิทธิขึ้นใหม่ตามสัญญาประนีประนอม ศาลก็จะพิพากษาตามที่ตกลงกัน  เรียกว่าพิพากษาตามยอม  ถ้าในสัญญาฯระบุให้คู่กรณีไปโอนทรัพย์มรดกให้  ก็ต้องร้องศาลขอตั้งหมายบังคับคดี  เพื่อให้เขาปฏิบัติตามคำพิพากษาได้  ถ้าเขามีเจตนาไม่ปฏิบัติตาม  อาจจะถูกกักกักขังตามคำสั่งศาลได้ ขั้นตอนเหล่านี้  มีเทคนิควิธีพอสมควร ถ้าทำเองคงยุ่งยาก  จำเป็นต้องมีทนายความช่วยเหลือ  ค่าใช้จ่ายก็ต้องตกลงเจรจากันเอาเอง ขั้นตอนนี้เรียกว่าการบังคับคดี ด้วยความปรารถนาดี ครับ

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 13 ต.ค. 2566, 08:55

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด