WebBoard :กฎหมาย|ญาติไม่คืนโฉนดที่ดิน

ญาติไม่คืนโฉนดที่ดิน

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

ญาติไม่คืนโฉนดที่ดิน

  • 140
  • 1
  • post on 4 ต.ค. 2566, 18:51

เรามีคำสั่งศาลเป็นผู้จัดการมรดก เราจะรังวัดแบ่งแยกโฉนด โดยแบ่งคนละเท่าๆกัน(โฉนดเป็นชื่อแม่ แม่เสียชีวิตแล้ว) แต่น้องชายเก็บโฉนดตัวจริงไว้ ไม่ยอมคืนให้เรา เราไปติดต่อที่สำนักงานที่ดินแล้ว เขาบอกว่าต้องใช้โฉนดตัวจริง  เราไปขอน้องชายแล้ว คุยกันแล้วตกลงกันไม่ได้ กรณีเช่นนี้เราจะดำเนินอย่างไรต่อไป

โดยคุณ สุนีย์ (159.192.xxx.xxx) 4 ต.ค. 2566, 18:51

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

การจัดการมรดก

  ปัญหาแบนี้ เป็นเรื่องในครอบครัว  ต้องใช้การเจรจากันเป็นสำคัญ  ลองหาผู้ใหญ่ที่มีบารมี  มาช่วยเคลียร์ปัญหาให้  โดยแจ้งให้ทราบว่า พี่น้องทั้งสองคน ต่างมีกรรมสิทธิ์ ในที่ดินเท่าๆกัน ถ้ายอมปรองดองกัน  ถ้าจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทะเบียนได้  คือแบ่งที่ดินเป็นสองแปลง  พี่น้องต่างมีกรรมสิทธํิ์ คนละเท่าๆกัน  จะนำโฉนดที่ดินของตนไปทำนิติกรรมใดๆ เช่น จำนอง หรือขาย  ย่อมทำได้เสมอ  แต่ถ้าถือทิฐิไม่ยอมอ่อนข้อให้กัน  ก็ไม่มีวันยุติปัญหาได้  ลองเจรจาดูก่อน..

    ถ้าเจรจากันไม่เป็นผล  ก็จำเป็นต้องฟ้องศาล  คือ ในฐานะผู้จัดการมรดก  ฟ้องน้องชาย ให้ส่งมอบโฉนดฉบับจริง(ที่มีชื่อของแม่)  ให้แก่ผู้จัดการมรดก เพื่อนำไปยื่นเรื่องขอแยกโฉนดที่ดินได้   เมื่อศาลมีคำพิพากษาให้น้องมอบโฉนดที่ดินให้  ถ้าน้องดื้อแพ่ง  ก็สามารถแจ้งเจ้าพนักงานบังคับคดี  ให้แจ้งศาลเพื่อกักขังตัวได้ ที่ขัดขืนไม่ยอมปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาล  ถ้ามาถึงจุดนี้่  ย่อมแก้ปัญหาได้  แต่ไม่อยากให้ทำ  เพราะเป็นพี่น้องกัน.....ก็เคยที่การฟ้องคดีทำนองนี้  โดย ผจก.มรดก ขอให้ทายาทผู้ถือโฉนดไป ที่สนง.ที่ดิน เพื่อจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ ในโฉนดที่ดิน  ที่เป็นชื่อของแม่  เปลี่ยนมา เป็นชื่อ ผจก. มรดก  เพื่อจะจัดการมรดกต่อไป  ถ้าจำเลย ไม่ปฏิบัติฯ  ให้ถือคำพิพากษานี้ แทนการแสดงเจตนาของจำเลยได้ ปรากฎว่า ศาลฎีกายกฟ้อง ฯ  เพราะถือว่า ยังไม่มีนิติสัมพันธ์ใดๆต่อกัน    ดังนั้นถ้าจะฟ้อง  ก็ขอเพียงให้น้อง มอบโฉนดฉบับจริงให้ก็พอ   ถ้าไม่มอบ  ก็แจ้งเจ้าพนักงานคดี  ให้นำตัวไปกักขังได้   แต่ไม่อยากแนะนำช่องทางนี้เลย   เพราะคงบาดหมางใจกันตลอดไปชั่วลูกหลาน  ลองใจเย็นๆ เจรจากันก่อน  ด้วยความปรารถนาดี ครับ 

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 5 ต.ค. 2566, 17:03

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด