WebBoard :กฎหมาย|การฟ้องร้อง

การฟ้องร้อง

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

การฟ้องร้อง

  • 128
  • 1
  • post on 28 ส.ค. 2566, 15:14

รบกวนสอบถามครับ


           กรณี ผมอยู่กินกับแฟน มีลูกด้วยกัน 2 คน แต่ไม่ได้จดทะเบียน  โดยบ้านเป็นชื่อแฟน ต่อถ้าผมมีปัญหาทางธุระกิจ

จะโดนฟ้องร้อง  อยากทราบว่า บ้านที่อาศัยอยู่ด้วยกัน (แต่เป็นชื่อแฟน ไม่ได้จดทะเบียน) จะมีผลกระทบอะไรทางกฎหมายไหมครับ

โดยคุณ มนตรี (58.136.xxx.xxx) 28 ส.ค. 2566, 15:14

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

หุ้นส่วนชีวิต


  แม้ไม่จดทะเบียนสมรส   แต่การอยู่กันฉันสามีภรรยา  ทำมาหาได้ร่วมกัน ทรัพย์สินที่หามาได้ร่วมกัน  สามีภรรยาก็ย่อมมีกรรมสิทธิ์ร่วมกัน  ถ้ามีปัญหาการฟ้องร้อง  เจ้าหนี้คงสามารถยึดทรัพยสินอันเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมไปได้กึ่งหนึ่ง  ส่วนบ้านถ้ามีหลักฐานยืนยันว่า ภรรยาปลูกสร้างมาก่อนการมาอยู่ร่วมกันกับสามี   สามีภรรยาคงไม่มีกรรมสิทธิ์รวม  ย่อมเป็นทรัพย์สินของภรรยาผู้เดียว  เจ้าหนี้คงยึดไม่ได้....แต่ถ้ามีภรรยามีพฤติกรรมทำมาหากินร่วมกันในธุรกิจนั้นๆ  เมื่อธุรกิจเกิดปัญหา  สามีภรรยาคงต้องรับผิดร่วมกัน..ในฐานะหุ้นส่วน...

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 29 ส.ค. 2566, 14:43

แสดงความเห็น