WebBoard :กฎหมาย|ที่โอนที่ดินมรดก

ที่โอนที่ดินมรดก

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

ที่โอนที่ดินมรดก

  • 45
  • 1
  • post on 28 ส.ค. 2566, 07:27

ขอทราบรายละเอียดเรื่องที่ดินสร้างบ้านเจ้าของที่ดินคือย่าของแม่ยกให้แม่เราสร้างบ้านแต่ยังไม่ได้โอนเป็นชื่อแม่เราแต่แม่เราสร้างบ้านที่อยู่มาศัยมาโดยที่ยังเป็นชื่อของย่าอยู่แม้ย่าจะเสียชีวิตแล้วและต่อมาผ่านมาประมาน20ปีแม่เราก้อเสียชีวิตแต่ที่อยู่อาศัยที่เราปลูกในที่ดินของย่าก้อยังไม่ได้ถูกโอนเป็นชื่อแม่หรือชื่อเราๆทราบเพียงว่าที่ตรงนี้มีใบโฉนดเป็นชื่อย่าของแม่แต่ไม่เคยเห็นหรือมีใบโฉนดในที่ตรงนี้มีเพียงบ้านเลขที่และสำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งอยู่อยากทราบว่าเราสามารถขอรับสิทในการโอนเปลี่ยนจากชื่อย่ามาเปนชื่อเราได้มั้ยต้องติดต่อที่ไหนใช้เอกสารหลักฐานอะไรบ้างและเราจะรุ้หรือขอดูเลขโฉนดได้อย่างไรที่ไหนได้บ้างค่ะ

โดยคุณ Tong2533 (xxx) 28 ส.ค. 2566, 07:27

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

ความผิดพลาดในชีวิต
  การปลูกบ้านบนที่ดินของผู้อื่น  แม้จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดิน  คือผู้ปลูกบ้านย่อมมีกรรมสิทธิ ์ในตัวบ้าน   แต่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน  คือบ้านไม่ได้เป็นส่วนควบของที่ดิน  เพราะย่าอนุญาตให้แม่ปลูกบ้านได้  บ้านจึงเป็นของคุณแม่  แต่การปลูกบ้านบนที่ดินของผู้อื่น ย่อมมีความเสี่ยงสูง  ดังที่คุณประสบอยู่ ในเมื่อคุณย่าเสียชีวิต  ที่ดินแปลงนี้ จะกลายเป็นมรดก  ตกทอดแก่ทายาท คือลูกๆของคุณย่าทุกๆคน  ถ้าทายาทไม่ปรองดองกัน  คุณที่อาศัยอยู่ที่ดินของคุณย่าย่อมเดือดร้อน จึงเขียนหัวเรื่องว่า "ความผิดพลาดในชีวิต"ไม่ได้มีเจตนาซ้ำเติม แต่  ข้อความเหล่านี้ถ้ามีบุคคลทั่วไปได้มาอ่านพบ  จะได้เพิ่มความระมัดระวัง  ไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต...

   ทางแก้ไข....เบื้องต้นต้องสืบค้นว่า โฉนดที่ดินของที่ดินแปลงนี้ อยู่ที่ไหน  โดยการไปขอตรวจสอบ ณ  สนง.ที่ดิน  ควรขอสำเนาโฉนดที่ดินของเจ้าของที่ดินข้างเคียงไปด้วย  เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา  ถ้าไม่มีโฉนดที่ดินข้างเคียง  ไปอ้างอิง คงค้นหาลำบาก เพราะที่ดินมีเป็นพันเป็นหมื่นแปลง ถ้าเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบได้  ก็จะรู้ในทันทีว่า ที่ดินแปลงนี้ มีติดภาระจำนองหรือไม่  ถ้ามีภาระจำนอง ทายาทต้องไถ่ถอน  หรือไม่ติดภาระจำนอง แต่หาโฉนดที่ไม่พบ  ก็สามารถแจ้งหาย และขอออกใบแทนได้ (แต่ บางที เจ้าหน้าที่อาจจะเกี่ยงว่า ผู้จะขอตรวจสอบได้ต้องเป็นเจ้าของหรือทายาท)  ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณต้องสืบค้นหาว่าผู้ที่เป็นทายาทของคุณย่าว่ามีใครบ้าง คือเบื้องต้นตรวจสอบว่า ย่ามีลูกกี่คน ถ้าสุดวิสัยจะหาได้ครบทุกคน ก็เอาเพียงที่พอเท่าที่หาได้  เพื่อเจรจาตกลงกันเรื่องมรดกของย่า  เพื่อให้ทายาทคนใดคนหนึ่งร้องศาลขอเป็นผู้จัดการมรดก  ถ้าจะให้สะดวก ก็ให้ทนายความดำเนินการให้  ค่าใช้จ่ายก็ตามที่ตกลงกัน หรือคงจะ..ประมาณ 10,000  - 50,000  บาท หรือจะร้องขอให้อัยการ ร้องศาลเป็นผู้จัดการมรดกให้ก็ได้  ค่าใช้จ่ายต่างๆคงประมาณ สองพันบาท(เฉพาะค่าขึ้นศาล 200  บาทเท่านั้น)แต่คงต้องหาเอกสารไปใครครบถ้วนเอง  เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน ของคุณย่า มรณบัตรคุณย่า คุณปู่ ทะเบียนบ้านของทายาท ทายาท พร้อมฉบับจริง   บัญชีทรัพย์มรดก   บัญชีเครือญาติ เป็นต้น แต่คิวคงยาว อาจต้องรอนาน...  ถ้าให้ทนายช่วยเหลือ เขาจะช่วยจัดการ และช่วยเรื่องเอกสารต่างๆจนครบถ้วน  แต่ก็ย่อมมีค่าใช้จ่าย... เมื่อยื่นเรื่องคงประมาณ 45วันหรือเดือนสองเดือน จะได้คำสั่งศาล ให้เป็นผู้จัดการมรดกของย่า   ผู้จัดการมรดก ก็เสมือนตัวแทนของย่า  สามารถไปขอตรวจสอบดูโฉนดที่ดิน  และสามารถโอนที่ดินให้แก่ทายาท หรือแจ้งหาย หรือไถ่จำนอง หรือแบ่งปัน ตามที่ทายาทยินยอมได้...ปัญหาใหญ่ที่พบเห็นเสมอคือทายาท ไม่ปรองดองกัน คือทุกคนต่างอยากได้ส่วนแบ่งมรดก  ต้องเจรจากันให้ลงตัว  ยิ่งหนักเข้าไปอีก  คือผู้จัดการมรดกบางคนสำคัญผิดว่า  ผู้จัดการมรดก จะโอนที่ดินหรือทรัพย์สินให้ใครก็ได้  แท้จริง ผจก.มรดก ต้องโอนทรัพย์สินไปตามความยินยอมของทายาททุกคนเท่านั้น โดยหลักทายาทในชั้นเดียวกัน  เช่น บุตรของย่าทุกคนจะได้ส่วนแบ่งเท่าๆกัน ใครจะสละสิทธิ์ก็ได้  อาจมีคนส่วนแบ่งมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้ ถ้าเขายินยอม  ดังนั้นในการประชุมทายาทต้องทำบันทึกไว้ให้ชัดเจนว่า  ทายาทคนใดได้ส่วนแบ่งมากน้อยเพียงใด  ต้องใช้วิธีถ้อยทีถ้อยอาศัย ถ้าตกลงกันไม่ได้ ก็จะมีการฟ้องร้อง บางทีมรดกที่ได้รับอาจจะน้อยกว่า ค่าใช้จ่าย ในการฟ้องคดี แต่ด้วยความทิฐิมานะไม่ยอมกัน  จึงมีการฟ้องร้องกัน จึงเกิดความสูญเสียทั้งสองฝ่าย  ต้องตระหนักในประเด็นนี้ให้มาก...

    สำหรับตัวคุณ  จะมีสิทธิ์รับมรดกของย่าหรือไม่  ต้องดูตามสายญาติ คือถ้าคุณพ่อเป็นบุตรของย่า  ย่า เสียไปแล้ว  คุณผู้เป็นบุตร ก็มีสิทธิ์รับมรดกแทนที่ (รับแทนพ่อ  1 ส่วน แบ่งจากลูกๆของย่าทุกๆคน) ถ้าพ่อมีบุตรหลายคน  ทุกคนก็ต่างมีสิทธิ์รับมรดกแทนที่  ต้องเจรจากันให้ลงตัวว่า เขายินยอมมอบส่วนของพ่อให้คุณเพียงผู้เดียวหรือไม่   ถ้าเขายินยอมก็ไม่มีปัญหาอะไร  ถ้าเขาไม่ยินยอมคงเป็นเรื่องแน่   แต่..ถ้าพ่อมีบุตรคนเดียวก็ถือว่าโชคดี ไม่ต้องไปแบ่งปันใคร  ตอบตามหลักการคร่าวๆ  หวังว่าคงช่วยคุณได้ตามสมควร   ด้วยความปรารถนาดี ครับ

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 28 ส.ค. 2566, 11:16

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด