WebBoard :กฎหมาย|การสลักหลังใบหย่า

การสลักหลังใบหย่า

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

การสลักหลังใบหย่า

  • 342
  • 1
  • post on 11 ส.ค. 2566, 21:20

กรณีที่หย่าแล้วสลักหลังใบหย่าว่าให้ร่วมกันส่งเสียบุตรเดือนละ 2500฿ จนกว่าบุตรจะอายุครบ 20 ปี แบบนี้ แม่มีสิทธิ์ฟ้องเอาค่าเลี้ยงดูเพิ่มได้มั้ย พ่อเงินเดือน 15000฿ และมีลูกที่อยู่กับเค้าอีก 1 คนที่เค้าต้องดูแล ขอบคุณค่ะ

โดยคุณ นาฎนรา หมาดตา (xxx) 11 ส.ค. 2566, 21:20

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

สัญญาหลังการหย่า

  

  สลักหลังการหย่า  ก็คือสัญญาแบบหนึ่งที่สามีภรรยาทำไว้ต่อกัน หลังการหย่า  ก็ย่อมมีผลบังคับได้  แต่เป็นความรับผิดทางแพ่งเท่านั้น  ก็สามารถเจรจาขอเพิ่มหรือลดได้ตามสมควร  การฟ้องขอค่าเลี้ยงดูเพิ่มก็ทำได้  แต่พ่อก็ย่อมอ้างสัญญาว่าจะส่งให้แล้ว  ถ้าขอเพิ่มอีกพ่ออาจจะไม่ยินยอม คงเป็นข้อพิพาทกัน  ถ้าฟ้องร้องก็ทำได้แต่ย่อมมีค่าใช้จ่าย เสียเวลา บั่นทอนความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  ควรใช้การเจรจากันดีที่สุด   ในฐานะคนนอก  

ขอ บอกว่า คุณพ่อเงินเดือน หมื่นห้า ส่งให้ สองพันห้า ถือว่าสูงพอสมควร   พ่อก็มีภาระต้องเลี้ยงลูกอีกคน  และค่าใช้จ่ายประจำวัน ก็สูงไม่น้อย  ถ้าแม่ติดขัดข้องเรื่องค่าใช้จ่าย ควรใช้การเจรจากัน  ควรส่งญาติผู้ใหญ่ไปพูดคุยทำความเข้าใจ พ่อคงเพิ่มเงินให้ตามสมควร  ถ้าฟ้องร้องคงวงแตก  คงต้องบาดหมางใจกันแน่นอน  ด้วยความปรารถนาดี ครับ

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 12 ส.ค. 2566, 09:57

แสดงความเห็น