WebBoard :กฎหมาย|คุมประพฤติ

คุมประพฤติ

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

คุมประพฤติ

  • 102
  • 1
  • post on 1 ส.ค. 2566, 01:19

ผิดนักรายงานตัวตั้งวันที่7ก.ค.66ถึงวันที่31.กค.66ผมต้องดำเดินการยังไงครับ

โดยคุณ jame4319 (180.183.xxx.xxx) 1 ส.ค. 2566, 01:19

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

การคุมประพฤติ


  เมื่อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด   เช่น ผิดนัด   เจ้าหน้าที่จะรายงานผลไปยังศาล  อาจจะนำโทษที่รอการลงโทษไว้  มาลงโทษจริง คือ ออกหมายขัง  ให้จำคุกในเรือนจำ  หรือให้ใส่กำไล EM  ก็ได้  ในปัจจุบันศาลมักจะปรานี ไม่ค่อยให้ส่งไปยังเรือนจำ...กรณีมีการผิดนัด  ควรติดต่อสอบถาม  เจ้าหน้าที่ สนง.คุมประพฤติว่า จะต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง ใช้โทรศัพท์ก็ได้...การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข  ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น   ถ้าศาลไม่ปรานี ให้ลงโทษจำคุกจริง คงลำบาก  ด้วยความปรารถนาดี ครับ

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 1 ส.ค. 2566, 07:37

แสดงความเห็น