WebBoard :กฎหมาย|ผู้ค้ำประกันควรทำ

ผู้ค้ำประกันควรทำ

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

ผู้ค้ำประกันควรทำ

  • 204
  • 2
  • post on 2 มิ.ย. 2566, 07:31

เมื่อลูกหนี้ที่เราไปค้ำประกันเสียชีวิต เราควรทำอย่างไรบ้างครับ

โดยคุณ ppum007 (xxx) 2 มิ.ย. 2566, 07:31

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2


โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 2 มิ.ย. 2566, 08:50

ความคิดเห็นที่ 1

การค้ำประกัน

  แม้ลูกหนี้เสียชีวิต  สัญญากู้ยืมเงิน และสัญญาค้ำประกันก็ไม่ระงับ....ทายาทของลูกหนี้ต้องรับภาระหนี้ของลูกหนี้ต่อไป และผู้ค้ำประกันก็ยังต้องผูกพันรับผิดในหนี้ที่ตนได้ค้ำประกันไว้....สิ่งที่ผู้ค้ำประกันควรทำคือ  ควรหาทางแจ้งเรื่องการเสียชีวิตของลูกหนี้   ให้เจ้าหนี้ทราบ  เพื่อจะได้ทำการฟ้องร้องตามสัญญากู้ยืมเงิน  ภายใน 1 ปี ที่ลูกหนี้เสียชีวิต  เพื่อจะได้บังคับคดีจากทรัพย์สินของลูกหนี้  ถ้ามีฟ้องร้องหลังจากลูกหนี้เสียชีวิตเกิน 1 ปี  ทายาทคงยื่นคำให้กาารต่อสู้ว่า ทายาทไม่ต้องรับผิด ซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าต้องรับผิดเพียงใดหรือไม่..  ภาระหนี้ผู้ค้ำประกัน คงไม่พ้นต้องรับผิด...และเมื่อลูกหนี้เสียชีวิต  ถ้ามีการจัดการมรดก  และทายาทได้แบ่งปันทรัพย์มรดกไปจนหมดสิ้น  ย่อมเกิดภาวะระสุ่มเสี่ยงที่ผู้ค้ำประกัน ต้องรับผิดตามสัญญาค้ำประกัน  แม้ผู้ค้ำประกันจะสามารถฟ้องไล่เบี้ยได้ คืน แต่ในทางปฏิบัติคงยุ่งยากมากมายพอสมควร  ด้วยความปรารถนาดี ครับ
โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 2 มิ.ย. 2566, 08:48

ตอบความคิดเห็นที่ 1

แนวคำพิพากษาศาลฎีกาเทียบเคียง


  ฎีกาที่ 1371/2503โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 2 มิ.ย. 2566, 08:50

แสดงความเห็น