WebBoard :กฎหมาย|ขายคอนโด วันโอนสามีที่เป็นต่างต้องมาเซนต์ด้วยไหมคะ

ขายคอนโด วันโอนสามีที่เป็นต่างต้องมาเซนต์ด้วยไหมคะ

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

ขายคอนโด วันโอนสามีที่เป็นต่างต้องมาเซนต์ด้วยไหมคะ

  • 177
  • 1
  • post on 28 เม.ย. 2566, 02:29

สวัสดีค่ะ


ดิฉันกำลังจะขายคอนโด และโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อ

คอนโดนี้ซื้อก่อน แต่งงาน  ชื่อหลังโฉนดคืดชื่อดิฉัน

หลังจากแต่งงานดิฉันได้ รีไฟแนนซ์ และสามีไปเซนต์ด้วย

 อยากทราบว่า วันโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อคนใหม่

สามีต้องมาด้วยหรือไหมคะ  หรือใช้แค่ใบมอบอำนาจ ก็พอ

ขอบคุณค่ะ


โดยคุณ Maman in the jungle (xxx) 28 เม.ย. 2566, 02:29

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

การโอนกรรมสิทธิ์


  ถ้าในโฉนดที่ดินที่ตั้งคอนโดฯ  คุณถือกรรมสิทธิ์เพียงผู้เดียว คุณก็สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อ โดยที่สามีไม่ต้องให้ความยินยอมหรือลงลายมือชื่อรับรอง  เพราะการรีไฟแนนซ์ แม้สามีจะลงชื่อด้วย ก็คงลงชื่อในฐานละลูกหนี้ร่วม  ในการรีไฟแนนซ์  ไม่ได้ทำให้กรรมสิทธิ์ในคอนโดฯที่เป็นของคุณเปลี่ยนไปแต่อย่างใด   แต่การมีใบมอบอำนาจของสามีแนบด้วยในการจดทะเบียนโอน น่าจะปลอดภัย  เพราะป้องกันไม่ให้สามีมาเรียกร้องในภายหลังว่า  เขามีส่วนเป็นเจ้าของในฐานะคู่สมรส  คือเป็นสินสมรส     เพราะมีการ

รีไฟแนนซ์หลังจากการสมรส ถ้ามีการเรียกร้องว่า เป็นสินสมรส  คงมีเรื่องยุ่งยากตามมาแน่นอน ด้วยความปรารถนาดี ครับ

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 28 เม.ย. 2566, 09:48

แสดงความเห็น