WebBoard :กฎหมาย|สัญญาจ้างแรงงาน

สัญญาจ้างแรงงาน

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

สัญญาจ้างแรงงาน

  • 204
  • 1
  • post on 26 เม.ย. 2566, 18:01

ทำงานบริษัทในตำแหน่งเซลล์ขายของ มีหน้าที่ต้องออกไปขายของในเขตพื้นที่ทุกวันกับคนขับรถขนของ และในสัญญาจ้างระบุว่าถ้าคนใด คนหนึ่ง (เซลล์กับคนขับรถ) ทำผิดกฎ จะต้องถูกให้ออกจากงานทั้งคู่ แล้วทีนี้คนขับรถเขาแอบเอารถไปดูดน้ำมันออก ไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไร บริษัทตรวจสอบเจอ แต่เซลล์ขายของไม่รู้เรื่อง เพราะไม่ได้อยู่กับคนขับรถตลอดเวลา เพราะมีหน้าที่ขายของอย่างเดียว แบบนี้สัญญาจ้างแรงงานเป็นธรรมมั้ยครับ แล้วจะทำอย่างไรได้บ้าง เพราะไม่ได้มีส่วนทำผิดกับคนขับรถเลย แต่โดนพ่วงให้รับผิดไปด้วย ไม่ยุติธรรมมากๆ

โดยคุณ Nik (1.46.xxx.xxx) 26 เม.ย. 2566, 18:01

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

สัญญที่ไม่เป็นธรรม

 ตามข้อเท็จจริงถือว่า เป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรม   เพราะเซลล์ไม่ได้อยู่กับรถตลอดเวลาต้องออกไปทำหน้าที่ฯ  ถ้าคนขับไปทำผิด(ลักทรัพยฺ์/ลักน้ำมัน) คงยากจะดูแลหรือไม่สามารถป้องกันได้  แต่...ในเมื่อไปทำสัญญาผูกพันไว้กับบริษัทว่า ต้องร่วมกันรับผิด  เมื่อเกิดการทุจริต บริษัทก็ย่อมถือสัญญานี้ มาใช้บังคับ  คือให้ออกจากงานทั้งคู่...ก็มีทางออก คือ ฟ้องศาลเพื่อให้วินิจฉัยว่า เป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่  นายจ้างปลดเซลล์ได้ หรือไม่   แต่การฟ้องเป็นเรื่องใหญ่มีค่าใช้จ่าย   น่าจะไม่คุ้ม...อีกทางหนึ่งคือฟ้องศาลแรงงาน  ซึ่งคงไม่มีค่าใช้จ่าย  แต่คงต้องรอ  แม้ศาลแรงงานอาจจะ...ให้เข้าทำงานตามปกติ แต่สัมพันธภาพ ระหว่าง ลูกจ้างและนายจ้างคง อยู่ในขั้นวิกฤต  อาจจะถูกกลั้นแกล้งต่างๆนานาได้...ทางสุดท้าย  เป็นทางสันติ  เมื่อถูกให้ออก ก็ยอมก้มหน้ารับเคราะห์กรรม  ไปหางานใหม่ ... ชนชั้นแรงงานคงไม่สามารถเลือกทางเดินในชีวิตได้มากนัก ความอดทนเท่านั้น จึงนำพาชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัย   ด้วยความปรารถนาดี ครับ
โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 27 เม.ย. 2566, 10:24

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด