WebBoard :กฎหมาย|ถูกจับเสพสองครั้งติดกัน

ถูกจับเสพสองครั้งติดกัน

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

ถูกจับเสพสองครั้งติดกัน

  • 243
  • 1
  • post on 19 เม.ย. 2566, 21:22

คืออยากทราบว่าถ้าเราโดนจับเสพเป็นครั้งทีสองโดยครั้งทีหนึ่งทีโดนจับเสพได้ทำการจ่ายค่าปรับเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั่นสามเดือนได้มาโดนจับเสพอีกครั้งเป็นครั้งทีสองของการโดนจับเสพแล้วในการโดนจับเสพครั้งทีสองนีัเราจะได้รับโทษแบบไหนค่ะ

โดยคุณ นิตติยา (49.237.xxx.xxx) 19 เม.ย. 2566, 21:22

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

ก็คงรับโทษไม่แตกต่างกันครับ...

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 20 เม.ย. 2566, 10:19

แสดงความเห็น