WebBoard :กฎหมาย|มาตรา 397 กับการจอดรถบนที่ส่วนรวมในหมู่บ้าน

มาตรา 397 กับการจอดรถบนที่ส่วนรวมในหมู่บ้าน

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

มาตรา 397 กับการจอดรถบนที่ส่วนรวมในหมู่บ้าน

  • 187
  • 1
  • post on 18 เม.ย. 2566, 10:45

ในหมุ่บ้านจัดสรร
บ้านตรงข้ามจอดรถบนถนนส่วนกลางภายในหมู่บ้านที่ใช้สัญจร 
ทำให้เพือนบ้านได้รับความไม่สะดวก และเสียเวลา ทุกครั้งเวลาสัญจร และเข้าออกที่จอดรถในบ้าน

สามารถแจ้งความมาตรา 397 ได้หรือไม่ครับ


โดยคุณ NateeCH (xxx) 18 เม.ย. 2566, 10:45

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

การจอดรถ


  ตาม ปอ.ม.397   มีเจตนารมณ์  จะลงโทษผู้ที่ข่มเหงรังแก่ผู้อื่นในที่สาธารณะ หรือหน้า ธารกำนัล ฯ น่าจะนำมาปรับใช้ในการจอดรถกีดขวางการสัญจรไม่ได้....แต่ก็มีกฎหมายที่ลงโทษผู้ที่จอดรถกีดขวาง  หรือวางวัสดุกีดขวางพบทางสัญจร คือ พรบ.รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535  ม.19  ซึ่งมีโทษตาม ม.57  คือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท.... และในทางแพ่ง การจอดรถกีดขวาง ถือเป็นการละเมิด  สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง และให้ยุติการกระทำ ได้ ตาม ปพพ. ม.420...ในเมื่อเหตุเกิดในหมู่บ้านจัดสรร  ควรแจ้งนิติบุคคลประจำหมู่บ้าน  ให้ดูแลแก้ไขก่อน ด้วยความปรารถนาดี ครับ

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 19 เม.ย. 2566, 09:38

ตอบความคิดเห็นที่ 1

ขอบพระคุณมากครับ

โดยคุณ NateeCH 19 เม.ย. 2566, 15:24

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด