WebBoard :กฎหมาย|จดทะเบียนหย่า บ้านและอาคารพาณิชย์ที่ทำสัญญาซื้อขายระหว่างสมรส แบ่งกันอย่างไร

จดทะเบียนหย่า บ้านและอาคารพาณิชย์ที่ทำสัญญาซื้อขายระหว่างสมรส แบ่งกันอย่างไร

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

จดทะเบียนหย่า บ้านและอาคารพาณิชย์ที่ทำสัญญาซื้อขายระหว่างสมรส แบ่งกันอย่างไร

  • 255
  • 11
  • post on 8 เม.ย. 2566, 14:31

หลังจดทะเบียนสมรสได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์

บ้านเดี่ยว กู้ร่วมโดยสามีถือกรรมสิทธิ์ 

อาคารพาณิชย์ กู้คนเดียวสามีถือกรรมสิทธิ์

รถยนต์2คัน หนึ่งคันชื่อภรรยาผ่อนหมดแล้ว และอีกหนึ่งคันชื่อสามียังคงผ่อนอยู่ โดยสามีเป็นคนจ่ายค่าผ่อน


ระหว่างสมรสช่วงแรกภรรยาทำงาน หลังจากนั้นออกจากงานมาทำร้านอาหารของตัวเอง

โดยสามีเป็นคนจัดการค่าใช้จ่ายทั้งหมดในตอนตกแต่งร้านและซื้อของเข้าร้าน 

หลังจากร้านมีรายได้ภรรยาดูแลเองในเรื่องรายได้และค่าใช้จ่ายร้าน

แต่ภาระในการส่งเงินกู้บ้านและอาคารคือสามีทั้งหมด


ต่อมาหย่าขาดจากกัน ไม่มีการสลักหลังใบหย่า

ทั้งสองฝ่ายต้องการขายทรัพย์สินและแบ่งกัน แต่ในระหว่างที่ยังขายไม่ได้ ค่าใช้จ่ายในการผ่อนธนาคารยังเป็นของอดีตสามีคนเดียว


บ้านน่าจะขายได้สูงกว่าราคาซื้อและจำนวนหนี้ที่เหลืออยู่ ส่วนอาคารพาณิชย์แนวโน้มจะขายได้ต่ำกว่าภาระหนี้

หลังจากหย่าขาดจากการ อดีตภรรยาไม่เคยช่วยค่าใช้จ่ายใดๆ 

ถามว่าถ้าขายได้ จะต้องแบ่งกันอย่างไร


1.หารสองจากราคาที่ขายได้ หักยอดค้างจ่ายธนาคาร

2.ราคาที่ขายได้ หักยอดค้างธนาคาร และหักค่าผ่อนครึ่งหนึ่งหลังจากหย่าในส่วนที่จ่ายแทนอดีตภรรยาหลังจดทะเบียนหย่า

หรือสามารถจัดการอื่นใดได้อีกบ้าง
โดยคุณ Tan (83.118.xxx.xxx) 8 เม.ย. 2566, 14:31

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 11

He adapted his offense a few times during his 4 years as I mentioned in another post and won with offense when he needed to as the run to the SB clearly shows. 메이저놀이터


โดยคุณ 메이저놀이터 30 ส.ค. 2566, 14:52

ความคิดเห็นที่ 10

I know this isn’t exactly on subject, however i have a website utilizing the identical program as nicely and i get troubles with my comments displaying. is there a setting i am missing? it’s doable you might help me out? https://totoward.com/


โดยคุณ https://totoward.com/ 30 ส.ค. 2566, 14:51

ความคิดเห็นที่ 9

dalam menyediakan berbagai jenis permainan slot gacor terpopuler dan terbesar di Indonesia 2023 inbox4d telah dikenal dalam menyediakan berbagai jenis permainan slot gacor dengan bocoran informasi rtp paling akurat hanya di inbox4d

โดยคุณ inbox4d 28 มิ.ย. 2566, 11:55

ความคิดเห็นที่ 8

Sebagai salah satu situs judi slot online terpercaya dan terbesar dalam menyediakan berbagai jenis permainan slot online paling banyak dimainkan dan dicari oleh para slotter Indonesia dalam menyediakan berbagai jenis permainan slot online hanya di inbox4d

โดยคุณ inbox4d 28 มิ.ย. 2566, 11:53

ความคิดเห็นที่ 7

Sebagai salah satu situs judi slot online paling terpercaya dan terbesar dalam menyediakan berbagai jenis permainan slot gacor paling populer hanya di inbox4d

โดยคุณ inbox4d 28 มิ.ย. 2566, 11:51

ความคิดเห็นที่ 6

I found your blog to be very useful and informative. Thanks for all the great tips! Are you looking to make the most of your limited living room space? If so, utilizing apartment size sofas - which are sometimes referred to as small-scale or compact sofas - can be a game changer. To learn more, refer to the included article.

โดยคุณ apartment size sofas 26 มิ.ย. 2566, 16:03

ความคิดเห็นที่ 5

당신은 여기서 까다로운 것들을 만졌습니다. 어쨌든 계속 쓰세요. https://mymelee.com/

โดยคุณ https://mymelee.com/ 24 พ.ค. 2566, 14:58

ความคิดเห็นที่ 4

이 주제에 대해 독특한 생각을 가진 사람을 찾는 것이 좋습니다. 시작해주셔서 정말 감사합니다. 건강사이트
โดยคุณ 메이저사이트 24 พ.ค. 2566, 14:57

ความคิดเห็นที่ 3

이 글은 나와 같은 생각하는 개인에게 상당히 매력적입니다. 그것은 생각을 자극할 뿐만 아니라 처음부터 당신을 끌어들입니다. 토토사이트

โดยคุณ 토토사이트 24 พ.ค. 2566, 14:57

ความคิดเห็นที่ 2

귀하가 여기에 제공한 귀중한 정보와 통찰력에 감사드립니다. https://meoktwi.com/

โดยคุณ https://meoktwi.com/ 24 พ.ค. 2566, 14:56

ความคิดเห็นที่ 1

สินสมรส

  ตามข้อเท็จจริง  บ้าน รถได้มาหลังสมรส  จึงเป็นสินสมรส คือสามีภรรยาต้องจัดการทรัพย์สินร่วมกัน  แม้ในเอกสารสิทธิ์ จะมีชื่อของสามีถือกรรมสิทธิ์ผู้เดียว และสามีเป็นผูัผ่อนส่งใช้หนี้เพียงผู้เดียว ทรัพย์สินนั้นก็ยังเป็นสินสมรส   เมื่อหย่า ต้องแบ่งปันเท่าๆกัน แม้ไม่สลักหลังใบหย่า หรือไม่มีสัญญาหลังหย่า  สภาพของสินสมรส  ก็ยังคงอยู่ สามีภรรยาต้องแบ่งปันเท่าๆกัน

1.หารสองจากราคาที่ขายได้ หักยอดค้างจ่ายธนาคาร

ตอบ 1...การแบ่งปันสินสมรส  เป็นเรื่องทางแพ่ง  สามีภรรยา  จึงสามารถตกลงแบ่งปันกันอย่างไรก็ได้  เช่นหักใช้หนี้ธนาคารแล้วมาแบ่งปัน แบบหารสองก็สามารถทำได้  การตกลงใดๆควรทำบันทึกไว้ให้ชัดเจน   เพื่อป้องกันปัญหาโต้แย้งในภายหลัง

2.ราคาที่ขายได้ หักยอดค้างธนาคาร และหักค่าผ่อนครึ่งหนึ่งหลังจากหย่าในส่วนที่จ่ายแทนอดีตภรรยาหลังจดทะเบียนหย่า

ตอบ 2...สามารถทำได้เสมอ  ถ้ายินยอมพร้อมใจกัน....ข้อคิด ปัญหาในครอบครัวเป็นเรื่องละเอียดอ่อน มีข้อมูลรายละเอียดมากมาย  ถ้าใช้การเจรจาแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย  ค่อยๆพูดจาตกลงกันจะขจัดปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดี คิดถึงวันที่สดชื่นแต่หนหลัง  ที่พบรักกันใหม่ๆ  โบกลากันแบบสันติ จะมีความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่าย  ด้วยความปรารถนาดี ครับ

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 9 เม.ย. 2566, 08:15

แสดงความเห็น