WebBoard :กฎหมาย|บุคคลล้มละลาย

บุคคลล้มละลาย

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

บุคคลล้มละลาย

  • 138
  • 2
  • post on 17 มี.ค. 2566, 02:37

ผมโดนฟ้องเป็นบุคคลล้มละลาย แต่ผมอาศัยอยู่ต่างประเทศ ผมจะกลับมาเยี่ยมแม่ที่ประเทศไทยครับ

1. อยากทราบว่าถ้าตอนนี้กลับมาเยี่ยมแม่ ผมจะยังสามารถกลับไปเมืองนอกได้หรือไม่ 


2. หลังปลดล้มละลาย หนี้สินที่มีก่อนหน้าล้มละลายจะหมดไปด้วยไหม  หรือมีสภาพเป็นอย่างไรครับ


3. ผมไม่ได้ไปศาลตามหมายเรียกจะโดนออกหมายจับทางอาญาหรือเปล่าครับ


4. หลังปลดล้มละลาย จะสามารถกลับไปเมืองไทยได้หรือไม่ครับ


ขอบคุณครับ

โดยคุณ Wut (174.70.xxx.xxx) 17 มี.ค. 2566, 02:37

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2

ล้มละลายเพิ่มเติม 


  อยากเสนอทางออกที่สันติ  การที่ไม่ปฏิบัติตาม ม.30  แม้จะมีโทษถึงจำคุก   ก็ควรไปมอบตัว และยอมรับสารภาพแต่แรก  ศาลคงปรานีลงโทษสถานเบา  น่าจะไม่ถูกจำคุก  เพียงรอการลงโทษไว้....ถ้าไปหลงเชื่อคำยุยงของผูัหวังดีประสงค็ร้าย ให้ต่อสู้คด ีอาจถูกจำคุกได้   ด้วยความปรารถนาดี ครับ

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 20 มี.ค. 2566, 09:19

ความคิดเห็นที่ 1

บุคคลล้มละลาย

1. อยากทราบว่าถ้าตอนนี้กลับมาเยี่ยมแม่ ผมจะยังสามารถกลับไปเมืองนอกได้หรือไม่ 

ตอบ...การไปต่างประเทศ ต้องขออนุญาต  เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก่อน  ต้องแสดงเหตุผลและความจำเป็น และจำนวนวันที่ต้องไปต่างประเทศ  ก็อยู่ที่ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นสำคัญว่า จะอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเเทศได้หรือไม่....และการที่คุณอยู่ต่างประเทศ  เมื่อถูกสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย  และมีการพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด คุณมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ ตาม พรบ.ล้มละลายฯ ม.30 เช่นภาย 24 ชม. ต้องไปสาบานตนต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ฯตามแบบพิมพ์ว่า มีหุ้นส่วนหรือไม่ฯ...ภายใน 7วัน ต้องไปชี้แจงเหตุล้มการล้มละลาย แจ้งทรัพย์นสิน ที่อยู่ฯ ค้นดูรายละเอียด  มาตรานี้ได้ ในกูเกิ้ล ...ถ้าไม่ปฏิบัติตาม ม.30 จะมีโทษปรับสองแสนบาท และจำคุก สองปี ตาม ม.163 และอาจถือว่าคุณมีเจตนาทุจริต ไม่ได้รับการปลดล้มลฃะลายภายใน 3 ปี คงขยายเป็น 10 ปี เป็นต้น...การไม่ปฏิบัติฯตาม ม..30 คุณอาจจะถูกออกหมายแล้วก็ได้  ดังนั้นคุณควรปรึกษาทนายความที่เมืองไทย  ให้ช่วยหาทางผ่อนผันการปฏิบัติตามม.30 ผลจะเป็นอย่างไร คงตอบไม่ได้ ครับ เป็นดุลยพินิจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์...

2. หลังปลดล้มละลาย หนี้สินที่มีก่อนหน้าล้มละลายจะหมดไปด้วยไหม  หรือมีสภาพเป็นอย่างไรครับ

ตอบ...โดยหลัก ถ้าคุณปฏิบัติตาม ม.30  ครบถ้วน ถือว่าคุณสุจริต  คุณคงได้รับการปลดจากบุคคลล้มละลาย ภายใน 3 ปีที่ปลอดจากหนี้สินทั้งปวง ตาม ม.77 คือไม่หนี้ใดหลงเหลืออยู่อีก ยกเว้น หนี้ภาษีอากร  หรือหนี้จากการทุจริตฉ้อโกง(ม.77)

3. ผมไม่ได้ไปศาลตามหมายเรียกจะโดนออกหมายจับทางอาญาหรือเปล่าครับ

ตอบ..คุณคงถูกออกหมายจับแล้ว  ดังคำตอบข้างต้น  คดีล้มละลาย  แม้เป็นคดีแพ่ง  แต่ค่อนข้างพิเศษกว่าคดีแพ่งทั่วไป  ที่มีโทษทางอาญาด้วย ครับ

4. หลังปลดล้มละลาย จะสามารถกลับไปเมืองไทยได้หรือไม่ครับ

ตอบ...ได้ครับ   แต่คุณต้องผ่านด่าน  ม.30 ให้ครบถ้วนก่อน... ให้ทนายความช่วยเหลือในการปฏิบัติตาม ม.30 อาจจะรอด  ด้วยความปรารถนาดี ครับ

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 17 มี.ค. 2566, 09:14

แสดงความเห็น