WebBoard :กฎหมาย|มรดกที่ดิน

มรดกที่ดิน

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

มรดกที่ดิน

  • 173
  • 1
  • post on 5 มี.ค. 2566, 01:14

อยากถามว่าผู้จัดการมรดกมิได้แบ่งมรดกให้เราสามารถยื่นให้ชลอการแบ่งมรดกไว้ก่อนได้ป่าวครับและมีขั้นตอนยังไงบ้างครับ ต้องติดต่อหน่วยงานใดครับ  คือเรื่องมีอยู่ว่าที่ดินเป็นของยายแม่และยายได้เสียไปแล้วครอบครัวมีพี่สาวพี่ชายตัวผมและน้องชายพี่ชายได้ทำเรื่องขอเป็นผู้จัดการมรดกได้ทำการรังวัดแบ่งที่ดินมรดกให้พี่สาวแต่ไท่ได้แบ่งให้ผมกับน้องชายครับ แต่ทำการรังวัดโอนแบ่งให้เฉพาะพี่สาวโดยไม่ได้มีการติดต่อผมกับน้องเลย  ผู้จัดการมรดกสามารถทำได้เลยรึครับ  

โดยคุณ สุกิจ (xxx) 5 มี.ค. 2566, 01:14

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

การจัดการมรดก
  เมื่อพี่ชายได้รับคำสั่งศาลให้เป็นผู้จัดการมรดก  ผู้จัดการมรดกมีหน้าที่สำคัญ 2 อยา่งคือ 
 1. ต้องทำบัญชีทรัพย์มรดกของผู้ตายว่ามีทรัพย์สินอะไรบ้าง บัญชีฯต้องมีทายาทรับรองสองคน...แม้มรดกมีเพียงที่ดินแปลงเดียว  ก็ต้องทำบัญชีไว่ให้ชัดเจน ว่าที่ดินตั้งอยู่ที่ไหน  เลขโฉนดที่..พื้นที่...ไร่....งาน...ตร.วา.
2.  ต้องเรียกประชุมทายาทที่มีสิทธิรับมรดก (กรณีของคุณ คงมี  4 คน)เพื่อตกลงเจรจาในการแบ่งปันมรดก ว่าจะแบ่งปันกันอย่างไร  การประชุมต้องทำบันทึกไว้  ทายาททุกคนลงชื่อรับรองในบันทึกนั้น

  ตามที่เล่า.. การแบ่งปันให้ทายาทบางคน  คุณและน้องไม่ได้รับการแบ่งปันมรดก  ถือว่า ผู้จัดการมรดกทำการไม่สุจริต   ก็ต้องสอบถามเขาตรงๆว่า ทำไม ไม่แบ่งปันมรดกให้ครบถ้วนทุกคน  ถ้าเขามีคำตอบที่ไม่ชัดเจน  ขอแนะนำให้ไปที่ สนง.อัยการ ในท้องถิ่นที่เป็นภูมิลำเนา  ขอพบอัยกาารคุ้มครองสิทธิ์   ให้เรียก ผู้จัดการมรดก และทายาทมาเจรจาแบ่งปันที่ดินกัน  โดยหลักต้องได้ส่วนแบ่งเท่าๆกัน  หรือตามที่ตกลงกัน  ไม่ใช่แบ่งตามใจผู้จัดการมรดก  ผู้จัดการมรดก  มีฐานะเป็นเพียงตัวแทนของเจ้ามรดกเท่านั้น  การแบ่งมรดกต้องเจรจากับทายาททุกๆคนให้ลงตัวก่อน (ผู้จัดการมรดก มักสำคัญผิดคิดว่า สามารถแบ่งมรดกอย่างใดก็ได้  ซึ่งไม่เป็นความจริง  ต้องฟังความเห็นของทายาททุกคนก่อน) ....อัยการน่าจะสามารถเจรจาให้ผู้จัดการมรดกแบ่งมรดกจนลงตัว   การไปพบอัยการไม่มีค่าใช้จ่าย  อย่ามัวรีรอเสียเวลาจะ้สียสิทธิ   ผู้จัดการมรดก อาจจะโอนทรัพย์สินไป  การติดตามเอาคืนคงลำบาก  ด้วยความปรารถนาดี ครับ
โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 5 มี.ค. 2566, 13:29

แสดงความเห็น