WebBoard :กฎหมาย|เจ้าหน้าที่เขตเปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียนให้ขาวบ้านคนอื่นทราบ

เจ้าหน้าที่เขตเปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียนให้ขาวบ้านคนอื่นทราบ

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

เจ้าหน้าที่เขตเปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียนให้ขาวบ้านคนอื่นทราบ

  • 37
  • 1
  • post on 20 ธ.ค. 2565, 20:37

เจ้าหน้าที่เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียนให้ขาวบ้านคนอื่นทราบคือเราเเจ้งเรื่องร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่เรื่องรถยนต์จอดบนทางเท้าเเต่เจ้าหน้าที่กลับนำเรื่องที่เราเเจ้งไปบอกกับชาวบ้านคนอื่นจนคนเขารู้กันหมดว่าเราเป็นคนเเจ้งแบบนี้เราเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ได้ไหมค่ะผิดตามกฏหมายมาตราไหนบ้างค่ะเราจะเรียกค่าเสียหายได้ไหมค่ะ

โดยคุณ ฝน (xxx) 20 ธ.ค. 2565, 20:37

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 ตาม พรบ.คุุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ.2562 ((PDPA) ห้ามเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ถ้าไม่ได้ความยินยอมจากเจ้าของข้อมููล ( ม.19) ถ้านำไปเปิดเผยฯ จะมีโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน ปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ( ม.80)  ถ้ามีการแจ้งความ เขาก็คงต่อสู้ว่า ต้องเปิดเผยตามหน้าที่ ตาม (1) ม.
80 ซึ่งการเปิดเผยตามหน้าที่ ก็ไม่ได้มีขอบเขตว่า เปิดเผยได้มากน้อยเพียงใด  ซึ่งย่อมเป็นทางรอดตัวของเจ้าหน้าที่ได้...หรืออ้างว่าเปิดเผยเพื่อประโยชน์สาธารณะตาม ม.24 (3)  ซึ่งก็ไม่มีขอบเขตชัดเจนว่า ประโยชน์สาธารณะอย่างไร ลักษณะใด  แต่ถ้าเขายกขึ้นต่อสู้  ก็ย่อมทำให้เขามีโอกาสรอดตัวค่อนข้างสูง...คุณผู้ถูกเปิดเผยข้อมูล ก็ยังสามารถฟ้องร้องฐานละเมิด  เพื่อเรียกร้องึค่าสเสียหายได้  หรือดำเนินคดี ตาม ปอ. ม.157  ( โทษจำคุก  1-10 ปี) ฐานเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ คงต้องมีทนายความช่วยเหลือ   ก็พยายามตอบในข้อกฎหมายหลายแง่หลายมุม ให้คุณพิจารณาดูว่าจะดำเนินการอย่างไร การจะมีคดีความต้องพร้อม เพราะจะเผชิญเหตุการณืต่างๆในอนาคต ที่ไม่อาจคาดเดาได้ว่า จะพบอะไรบ้าง...ต้องมีเงินต้องมีเวลาในการไปโรงพัก  พบอัยการ ไปศาล  ต้องมีจิตใจที่เข้มแข็ง อดทน  เพราะคดีความกว่าจะยุติ คงข้ามเดือนข้ามปี  ด้วยความปรารถนาดี ครับ
โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 21 ธ.ค. 2565, 09:44

แสดงความเห็น