WebBoard :กฎหมาย|การค้ำประกัน

การค้ำประกัน

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

การค้ำประกัน

  • 299
  • 1
  • post on 12 ธ.ค. 2565, 06:08

กระผม ตอนอายุ19 (ผู้เยาว์) ได้ค้ำประกันเงินกู้นอกระบบให้ป้า จำนวนเงิน 9 เเสนบาท เซ็นต์ค้ำด้วยความสมัครใจ เเม่ยินยอม ณ ตอนนี้ ผมอายุ26 เจ้าหนี้จะฟ้องให้รับผิดตามสัญญาค้ำ อยากทราบว่า 

1.ผมต้องรับผิดตามสัญญาค้ำไหมครับ สัญญาค้ำมีผลไหมครับ

2.มีโอกาสเเพ้คดีเรื่องสัญญาค้ำไหมครับ ต้นเงินคงไม่ไปต่อสู้เป็นเรื่องป้ากับเจ้าหนี้


โดยคุณ เจตนา (1.46.xxx.xxx) 12 ธ.ค. 2565, 06:08

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

ผู้เยาว์ทำนิติกรรม


  ตอบ...ข้อ 1-2 ในเมื่อทำสัญญาค้ำประกัน ในขณะ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  สัญญาค้ำประกันนั้น ย่อมเป็นโมฆะ  แม้แม่จะให้ความยินยอม ก็ยังเป็นโมฆะ  เพราะผู้เยาว์ทำนิติกรรม ต้องให้ ศาลอนุญาต เท่านั้น  แม้ภายหลังจะมีอายุ 26 ปี สัญญาค้ำประกันก็ย่อมเป็นโมฆะ ใช้บังคับผู้ค้ำประกันไม่ได้  แต่...ป้าผู้กู้ก็ยังต้องรับผิดในฐานะผู้กู้ ก็เป้นเรื่องของ ป้าที่จะไปเจรจาต่อรองกับเจ้าหนี้เอาเองครับ


แนวคำพิพากษาศาลฎีกาเทียบเคียง

 ฎีกา 816/2494
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินรายพิพาทของจำเลยซึ่งเป็นผู้เยาว์ที่มารดาทำกับโจทก์ ไม่มีเงื่อนไขว่าจะไปจดทะเบียนโอนขายที่ดินนั้นต่อเมื่อศาลอนุญาตแล้ว เห็นได้ว่าคู่สัญญามิได้มีเจตนาที่จะขออนุญาตต่อศาล จึงไม่สมบูรณ์ผูกพันจำเลย แม้ต่อมามารดาจะยื่นคำร้องต่อศาลขออนุญาตทำนิติกรรมขายที่ดินรายพิพาทแทนจำเลย และศาลมีคำสั่งอนุญาตก็หาทำให้นิติกรรมซึ่งไม่สมบูรณ์อยู่ก่อนแล้วกลับสมบูรณ์ขึ้นได้ไม่
 
โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 12 ธ.ค. 2565, 10:02

ตอบความคิดเห็นที่ 1

ฎีกา  3169/2524


สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินรายพิพาทของจำเลยซึ่งเป็นผู้เยาว์ที่มารดาทำกับโจทก์ ไม่มีเงื่อนไขว่าจะไปจดทะเบียนโอนขายที่ดินนั้นต่อเมื่อศาลอนุญาตแล้ว เห็นได้ว่าคู่สัญญามิได้มีเจตนาที่จะขออนุญาตต่อศาล จึงไม่สมบูรณ์ผูกพันจำเลย แม้ต่อมามารดาจะยื่นคำร้องต่อศาลขออนุญาตทำนิติกรรมขายที่ดินรายพิพาทแทนจำเลย และศาลมีคำสั่งอนุญาตก็หาทำให้นิติกรรมซึ่งไม่สมบูรณ์อยู่ก่อนแล้วกลับสมบูรณ์ขึ้นได้ไม่

   ฎีกา 816-817/2494


บุตรผู้เยาว์ได้  ฉะนั้น จึงไม่ผูกพันผู้เยาว์ 
โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 12 ธ.ค. 2565, 10:05

แสดงความเห็น