WebBoard :กฎหมาย|การย้ายทะเบียนบ้าน

การย้ายทะเบียนบ้าน

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

การย้ายทะเบียนบ้าน

  • 35
  • 1
  • post on 19 พ.ย. 2565, 18:51

สอบถามค่ะ กรณีจะย้ายทะเบียนบ้านเข้าบ้านยาย แต่เจ้าบ้านเป็นตาที่เสียชีวิตไปหลายปี ดังนั้นเจ้่าบ้านจะเป็นคุณยายเลยมั้ยคะ ในการเซ็นยินยอมนำชื่อเข้าทะเบียนบ้านได้  บ้านหลังนี้คุณตาปลูก บนที่ดินยาย ซึ่งกรรมสิทธิ์ที่ดินยังเป็นชื่อทวดที่เสียชีวิตไปนานแล้วยกให้ยายค่ะ แต่ยังไม่มีการโอนให้ถูกต้อง แบบนี้ดิฉันที่เป็นหลานและแม่จะยังย้ายชื่อเข้าได้มั้ยคะ

โดยคุณ ์ีNuhchapanida (183.88.xxx.xxx) 19 พ.ย. 2565, 18:51

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

การย้ายที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์

  หลักการ..การย้ายเข้าบ้านหลังหลังใด   ต้องให้เจ้าบ้านหลังนั้นยินยอม....เมื่อคุณตา  ที่เป็นเจ้าบ้านเสียชีวิต   ก็ต้องไปขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเจ้าบ้านใหม่ ณ สนง.ทะเบียนราษฎร์  อาจจะ...ต้องให้ทายาทของคุณตา  ลงชื่อยินยอมให้คุณยาย เป็นเจ้าบ้าน  เพราะบ้านกลายเป็นมรดกที่ตกทอดแก่ทายาท...ขอแนะนให้ไปติดต่อ ที่ สนง.ทะเบียนราษฎร์  เพื่อสอบถามข้อตอนและวิธีการให้การปฏิบัติให้ถูกต้อง  ก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรจนเกินไป ครับ....หรืออีกช่องทางหนึ่ง  คือให้ผู้ใหญ่บ้าน  ช่วยเหลือแนะนำ  และไปให้ปากคำที่ สนง.ทะเบียนราษฎร์  เรื่องคงง่ายขึ้น...
โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 20 พ.ย. 2565, 11:41

แสดงความเห็น