WebBoard :กฎหมาย|สอบถามกรณีลูกค้าสั่งของแล้วไม่รับ

สอบถามกรณีลูกค้าสั่งของแล้วไม่รับ

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

สอบถามกรณีลูกค้าสั่งของแล้วไม่รับ

  • 358
  • 1
  • post on 26 ต.ค. 2565, 18:00
A ขายสินค้าพรีที่ต้องสั่งทำ 
B ได้มาสั่งซื้อ จ่ายเงินกันเรียบร้อย
แต่พอของเสร็จ ทุกอย่างตรงตามแบบ ตอนที่ A ส่งไปให้
B ปฏิเสธการรับสินค้า ตีกลับและจะให้ A โอนเงินคืน

คำถาม
1. A ต้องคืนหรือไม่? 
2.การที่ B ทำแบบนี้มีความผิดอะไรไหม?
3.ในกรณีที่ A ตั้งกฎไว้แล้วว่าถ้ายกเลิกจะหัก 10% แล้วคืนแค่ 90% ในทางปฏิบัติ A สามารถทำแบบนี้ได้หรือไม่ หรือต้องคืนทั้งหมด?
โดยคุณ wit (xxx) 26 ต.ค. 2565, 18:00

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

การซื้อขายสินค้า

1. A ต้องคืนหรือไม่? 
ตอบ...ถ้าตีความกันเคร่งครัด ในลักษณะการซื้อขาย  กรณีนี้ถือว่าเป็นการซื้อขายเด็ดขาดแล้ว  กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายนั้น ย่อมโอนไป ตั้งแต่ขณะเมื่อทำสัญญาซื้อขายกัน ตาม ปพพ ม.458 และย่อมถือว่า สินค้านั้นมีการ หมาย นับ หรือคัดเลือกแล้ว ตาม ปพพ. ม.460 ถือการการโอนสินค้าให้แก่ผู้ขายสมบูรณ์แล้ว  สินค้านั้นเป็นกรรมสิทธิ์แก่ผู้ซื้อแล้ว   ผู้ขายจะรับคืนหรือไม่ เป็นสิทธิโดยชอบธรรม  เพราะกรณีแบบนี้ ก็ทำนองว่าผู้ซื้อ กลับมาเป็นขาย  เพื่อขายสินค้าให้ผู้ที่เคยขายสินค้าให้  ผู้ขายเติมจะรับซื้อคืนหรือไม่ก็ได้
2.การที่ B ทำแบบนี้มีความผิดอะไรไหม?
ตอบ...ก็คงเป็นการผิดสัญญาซื้อขาย  การไม่รับสินค้า ต้องมีเหตุอ้างที่พอเพียงว่า  สินค้าชำรุดบกพร่องอย่างไร  ไม่ถูกต้องตามที่สั่งอย่างไร แต่เป็นเรื่องทางแพ่ง  ต้องใช้การเจรจาตกลงกัน  หรือฟ้องทางแพ่งเอาเองว่า ตนเสียหายอย่างไร ทำไมต้องขอเงินคืน  แต่ด้วยเหตุผลทางธุรกิจ  ผู้ขายอาจจะยอมคืนเงิน เพื่อแก้ปัญหาขัดเคืองใจ แต่ในทางกฎหมายไม่จำเป็นต้องคืนเงินก็ได้
3.ในกรณีที่ A ตั้งกฎไว้แล้วว่าถ้ายกเลิกจะหัก 10% แล้วคืนแค่ 90% ในทางปฏิบัติ A สามารถทำแบบนี้ได้หรือไม่ หรือต้องคืนทั้งหมด?
ตอบ...การซื้อขายเป็นเรื่องทางแพ่ง  เป็นเรื่องส่วนตัว  รัฐคงไม่มายุ่งเกี่ยวมากนัก  ถ้าผู้ขายจะตั้งกฎ หรือข้อบังคับไว้ ถ้าคงทำได้  ถ้าผู้ซื้อรับได้ ก็คงไม่มีปัญหา   แต่ถ้ามีการร้อง สคบ.(1166)ว่าเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค   อาจจะมีปัญหากวนใจตามมาได้..ตามความเห็นของผู้ตอบ  ก็ซื้อขายตามปกติ ไม่ต้องไปตั้งกฎเกณฑ์อะไรมากมาย  ถ้าทำการโดยสุจริต  ย่อมได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายเสมอ  ด้วยความปรารถนาดี ครับ
โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 27 ต.ค. 2565, 09:51

ตอบความคิดเห็นที่ 1

แนวคำพิพากษาศาลฎีกาเทียบเคียง


 ฎีกาที่ 9603/2553

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 27 ต.ค. 2565, 09:57

แสดงความเห็น