WebBoard :กฎหมาย|พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565

พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565

  • 153
  • 1
  • post on 16 ต.ค. 2565, 20:25

พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ม. 62 .(ระบุ)...ตำแหน่งควบที่สามารถปรับระดับเพิ่มลดได้ในตัวเอง.../ อยากให้ช่วยอธิบายในข้อความที่ระบุ..หมายถึง อ่ย่างไร 

    ขอบคุณครับ

โดยคุณ ตันติกร (xxx) 16 ต.ค. 2565, 20:25

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

เป็นความเห็นเท่านั้น


  พรบ.นี้ออกมาใหม่ ยังไม่กรณีตัวอย่าง... ที่ระบุให้มีการปรับเพิ่มลดได้ในตัวเอง  คงเป็นเพราะกระแสในสังคมที่ไม่เห็นด้วยกับการดำรงตำแหน่งของ พนง.สอบสวน ที่ต้องทำงานหนัก รับผิดสอบสูง มักรับผิดมากกว่ารับความชอบ ในการทำสำนวนการสอบสวน  จึงให้มีการปรับลดลื่นไสกันได้  เพื่อลดภาระที่หนักอึ้งไม่ให้กระจุกอยู่กับ พนง.สอบสวนคนใดคนหนึ่ง  เป็นเพียงความเห็น  เพราะแม้จะเรียนกฎหมาย  แต่ไม่ได้ทำหน้าที่ตำรวจโดยตรง  ความเห็นนี้อาจไม่ถูกต้องก็ได้....

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 19 ต.ค. 2565, 14:59

แสดงความเห็น