WebBoard :กฎหมาย|มรดกพี่สาว

มรดกพี่สาว

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

มรดกพี่สาว

  • 311
  • 1
  • post on 12 ต.ค. 2565, 14:17

ดิฉันมีพี่น้อง 3 คน และพ่อแม่ของเรายังมีชีวิตอยู่


พี่สาวคนโต  แต่งงานแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ไม่มีบุตรร่วมกัน พี่สาวทำงานบริษัทจนเกษียณอายุ มีทรัพย์สิน

1.บ้านให้เช่า

2.เงินฝากสหกรณ์

3.เงินฝากธนาคาร

ทรัพย์สินเหล่านี้พี่สาวทำมาหาได้ระหว่างอยู่กินกับสามี ปัจจุบันพี่สาวเป็นโรคไต รักษาตัว สามีดูแลดีรับส่งตลอดดีไม่บกพร่อง


อยากสอบถามว่าตามกฎหมาย หากพี่สาวไม่มีชีวิต ทรัพย์สมบัติดังกล่าวจะถูกตกเป็นของสามีหรือไม่

หรือ น้องสาวสามารถรับมาดูแลต่อได้หรือไม่ หรืออย่างไรค่ะ

โดยคุณ นกน้อย (171.99.xxx.xxx) 12 ต.ค. 2565, 14:17

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

การจัดการมรดก

  การที่พี่สาวมีการสมรสแต่ไม่จดทะเบียนสมรส   ถ้าพี่สาวตายลง(ขออภัยนะครับ) ทรัพย์สินของพี่สาวย่อมตกทอดแก่บิดามารดา  และสามี คือสามีแม้ไม่จดทะเบียนสมรส ถ้าทรัพย์ของพี่สาว ได้มาในระหว่าการเป็นสามีภรรยากัน  ก็เข้าทำนองเป็นหุ้นส่วนกัน   สามีจะได้รับการแบ่งปันทรัพย์สินในส่วนที่ทำมาหากินร่วมกับภรรยาโดยได้ส่วนแบ่งกึ่งหนึ่ง  อีกกึ่งหนึ่งจะตกทอดแก่บิดามารดา  ส่วนพี่น้องไม่มีสิทธิ์รับมรดกของพี่สาวเพราะ มีบิดามารดารับมรดก จึงตัดทายาทในลำดับหลัง  ตาม ปพพ. ม.1630 คือ บิดามารดาเป็นทายาทลำดับที่ 2  ส่วนพี่น้องของพี่สาว เป็นทายาทลำดับที่ 3 ตาม ปพพ. ม.1629   เข้าทำนอง "ญาติ สนิทตัดสิทธิ์ญาติห่าง"
   การจะรับพี่สาวมาดูแล  ในฐานะพี่น้องสามารถทำได้   แต่ก็ควรเจรจากับสามีของเขาให้ลงตัวก่อน  ก็ควรให้พี่สาวทำพินัยกรรม มอบทรัพย์สินให้ใครก็ได้  เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง  แต่การทำพินัยกรรมจะมอบทรัพย์สินที่ทำมาหาร่วมกับสามีให้ใครไม่ได้  เพราะสามีมีส่วนเป็นเจ้าของด้วย เช่นมีทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ร่วมกับสามีมีมูลค่า 1 ล้านบาท  พี่สาวก็ทำพินัยกรรมมอบให้ผู้รับพินัยกรรมได้เพียง 5 แสนบาทเท่านั้น  ถ้าทำพินัยกรรมมอบให้ผู้อื่นทั้ง 1 ล้านบาท พินัยกรรมจะมีผลให้ผู้รับพินัยกรรม ได้รับเพียง 5 แสนบาทเท่านั้น เป็นต้น
โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 13 ต.ค. 2565, 11:04

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด