WebBoard :กฎหมาย|ถูกอายัดบัญชีธนาคารเพราะตำรวจตามกระแสเงินโกงคนอื่นมาโดยเราไม่รู้เรื่อง

ถูกอายัดบัญชีธนาคารเพราะตำรวจตามกระแสเงินโกงคนอื่นมาโดยเราไม่รู้เรื่อง

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

ถูกอายัดบัญชีธนาคารเพราะตำรวจตามกระแสเงินโกงคนอื่นมาโดยเราไม่รู้เรื่อง

  • 147
  • 1
  • post on 25 ก.ย. 2565, 23:36

ปรึกษากรณีถูกตำรวจอายัดบัญชีธนาคาร โดยต้นเหตุว่าเรามีการซื้อขายของกับคนอื่นที่ทางตำรวจแจ้งว่ากระแสเงินน่าจะได้มาจากการหลอกลวงผู้อื่นมาผ่านเป็นทอดๆ (แกงค์คอลเซ็นเตอร์) โดยที่เราเองไม่ได้รับรู้ หรือเกี่ยวข้องด้วย เราได้รับเงินจากเขา และให้ของไปเป็นการซื้อขายปกติ อันนี้ถือว่าเรามีความผิดไหมครับ

โดยคุณ NT (49.228.xxx.xxx) 25 ก.ย. 2565, 23:36

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

เมื่อถูกดำเนินคดีอาญา


  ถ้ามีข้อเท็จจริง และข้อต่อสู้ใดๆที่ยืนยันว่าไม่ได้กระทำความผิด  ก็สามารถนำมาใช้หักล้างต่อสู้ให้พ้นผิดได้เสมอ  แต่..การต่อสู้คดี เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์   คงต้องมีทนายความช่วยเหลืออย่างจริงจัง เพื่อให้สามารถนำพยานหลักฐานเข้านำสืบหักล้างอย่างเป็นระบบ  คงไปอาศัยสามัญสำนึก  หรือความบริสุทธิ์ใจอย่างเดียวมาเป็นข้อต่อสู้ไม่ได้  ด้วยความปรารถนาดี ครับ

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 26 ก.ย. 2565, 13:25

แสดงความเห็น