WebBoard :กฎหมาย|กฏหมายแรงงาน

กฏหมายแรงงาน

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

กฏหมายแรงงาน

  • 216
  • 1
  • post on 25 ก.ย. 2565, 10:34

1ผมอยากสอบถามว่า ผมเข้าทำงาน รปภ.บริษแห่งหนึ่งเริมทำงาน1กย.65เขาแจ้งมาว่าฝึกงานสองวันเป็นเริ่มนับค่าแรงตั้งแต่วันที่3ก.ยแบบนี้บริษัทรปภ.สามารถทำได้รึป่าวครับ  2มีการหักเงินประกันรปภ.เข้าใหม่เดือนละ2000เป็นเวลา3เดือนรวม6000บาทแบบนี้บริษัทรปภ.สามารถทำได้รึป่าวครับ ขอบคุนครับ

โดยคุณ สุกิจ จันดีวัน (xxx) 25 ก.ย. 2565, 10:34

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

พรบ.คุ้มครองแรงงานฯ

1.  ช่วงฝึกงาน หรือทดลองงาน ก็ถือว่าเป็นลูกจ้าง  นายจ้างต้องจ่ายค่าแรงตามปกติตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.65....ถ้าทดลอง 120 วัน แต่นายจ้างเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด  นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย 30 วัน (ม.118) ถ้าคิดว่าเล็กน้อย ไม่อยากมีปัญหาก็แล้วแต่จะพิจารณา...


  2.เงินประกันทำงานห้ามนายจ้างเรียกเก็บ  ตาม ม.10 (พรบ.คุ้มครองแรงงานฯ)  แต่งาน รปภ. อาจถือว่าต้องเฝ้าทรัพย์สินของนายจ้าง  อาจจะเรียกเก็บได้ แต่ ไม่ให้เรียกเงินประกัน เกิน 60เท่าของค่าจ้างรายวัน  ก็ลองคิดคำนวณดูว่า คุณมีรายได้วันละเท่าไหร่ แล้วคูณด้วย 60  จะเป็นเงินประกันที่นายจ้างเรียกเงินประกันไว้ได้....

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 25 ก.ย. 2565, 18:00

แสดงความเห็น