WebBoard :กฎหมาย|คนต่างชาติโพสต์หมิ่นประมาทคนไทย

คนต่างชาติโพสต์หมิ่นประมาทคนไทย

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

คนต่างชาติโพสต์หมิ่นประมาทคนไทย

  • 47
  • 1
  • post on 25 ส.ค. 2565, 20:48
มีคนเวียดนามคนหนึ่งโพสต์หมิ่นประมาทเราผ่าน facebook ของเขา โดยนำทั้งรูปโปรไฟล์และข้อความที่คุยแชทกันในไลน์ระหว่างเรากับเขา (ขัดแย้งเรื่องธุรกิจ) โดยเขาเขียนใต้โพสต์เป็นภาษาเวียดนามซึงแปลข้อความได้ประมาณว่าเป็นคนโกงเงิน ขโมยเงิน คนไม่ดี (แปลจาก google) เราจะทำอะไรเขาได้บ้าง แจ้งความได้มั้ย เพราะสิ่งที่เขาโพสทำให้เราเสียหายมากซึ่งมันไม่เป็นความจริง 
โดยคุณ jesada (xxx) 25 ส.ค. 2565, 20:48

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

ต่างชาติกระทำความผิด


 (ความเห็น)  การส่งเฟซบุ้คมา สามารถรับรู้ได้ในประเทศไทย  ถือว่า  ผู้กระทำความผิดประสงค์ให้เกิดผลในราชอาณาจักร  ถือว่าเป็นความผิดในราชอาญาจักร  ต้องรับโทษในประเทศไทย ตาม ปอ. ม.5  ก็แจ้งความดำเนินคดีในประเทศไทยได้....อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นปัญหาข้อกฎหมาย  คงต้องหารือทนายความอีกที ก่อนจะดำเนินการต่อไป...

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 26 ส.ค. 2565, 11:11

ตอบความคิดเห็นที่ 1

แนวคำพิพากษาเทียบเคียง


คำพิพากษาฎีกาที่ 3313/2562
เว็บไซต์ที่โจทก์อ้างว่าจำเลยเป็นเจ้าของและผู้ดูแลมิใช่เป็นเว็บไซต์ซึ่งบุคคลเฉพาะกลุ่มเท่านั้นที่จะเข้าถึง บุคคลทั่วไปจากทุกมุมโลกสามารถเข้าถึงได้เป็นปกติเช่นเดียวกับโจทก์ซึ่งอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเข้าถึงได้จากที่อยู่ของโจทก์ในราชอาณาจักร การที่มีผู้นำภาพใบหน้าของโจทก์มาตัดต่อ ดัดแปลง โดยใช้ประกอบกับภาพถ่ายร่างกายของบุคคลอื่นที่แสดงออกชัดว่าเป็นเกย์โพสต์ลงในเว็บไซต์ ผู้กระทำย่อมต้องการให้โจทก์ได้รับความเสียหายและอับอายโดยเฉพาะต่อบุคคลในชุมชนที่โจทก์อาศัยอยู่และรู้จักโจทก์จากการเข้าชมเว็บไซต์นั้น ถือได้ว่าผลแห่งการกระทำความผิดนั้นเกิดขึ้นในราชอาณาจักรโดยตรงทั่วทุกแห่งตามเจตนาของผู้กระทำ ซึ่งกฎหมายให้ถือว่าเป็นการกระทำความผิดในราชอาณาจักรแล้วตาม ป.อ.มาตรา 5 โจทก์ซึ่งพบภาพถ่ายของตนที่ถูกต่อเติมดัดแปลงจากเว็บไซต์ดังกล่าวในขณะที่พักอาศัยอยู่ในท้องที่อยู่ในเขตศาลชั้นต้น ต้องถือว่าสถานที่ที่โจทก์อยู่ในเขตศาลเป็นที่ซึ่งความผิดได้กระทำลงด้วย ศาลชั้นต้นมีอำนาจรับคดีนี้ไว้พิจารณาพิพากษาได้
โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 26 ส.ค. 2565, 11:16

แสดงความเห็น