WebBoard :กฎหมาย|หนีทหาร

หนีทหาร

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

หนีทหาร

  • 1165
  • 2
  • post on 23 พ.ค. 2565, 12:38

หนีทหารตั้งแต่ปี2556-2565อายุความหมดหรือยังคับเข้าไปเป็นทหารแล้วฝึกครบ3เดือนย้ายเข้ากรมแล้วพอปล่อยกับบ้านรอบที่2ก็ไม่ไปอีกเลยตอนนี้อายุ30จะ31ต้องรออีกนานไหมคับ

โดยคุณ paelove1992 (xxx) 23 พ.ค. 2565, 12:38

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2

โดยคุณ kk 24 ก.ย. 2565, 08:47

ความคิดเห็นที่ 1

การเกณฑ์ทหาร


  การเข้าฝึก แต่ไม่ครบเวลาที่กำหนด  จะมีความผิด ตาม ม.46 (พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497) มีโทษสามเดือนถึง สี่ปี  ดังนั้นคดีนี้นี้จึงมีอายุความฟ้องร้อง 10 ปี ตาม ปอ. ม.95 (3) ดังนั้นคดีของคุณ น่าจะยังไม่ขาดอายุความ  เพราะคงขาดอายุความ ปี 2566  แม้คดีจะขาดอายุความ แต่ ชายไทย(ที่จับได้ใบแดง) มีภาระผูกพันต้องเข้ารับราชการทหารจนอายุ  46  ปี ตาม ม.18  ดังนั้นภาระผูกพันในการเป็นทหารของคุณ  จะมีต่อไปอีกไม่น้อยกว่า 15 ปี...ทางออก  ควรเข้าพบ สัสดีอำเภอ  เพื่อขอคำแนะนำในการหาทางออกในเรื่องนี้ คดีของคุณก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไร  การหนีทหาร  ถ้าอัยการมีการส่งฟ้อง  ถ้ารับสารภาพ  น่าจะไม่ถูกจำคุก  ศาลน่าจะให้รอการลงโทษไว้ (รออาญา)   แต่่ภาระการรับราชการทหาร ต้องคุยกับสัสดีอำเภอให้ลงตัว  คงแนะนำมากมายในที่นี้ไม่ได้   ก็ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไร  ก็คุยให้จบๆไป การใช้วิธีหลบเลี่ยงไปเรื่อยๆ ไม่ใช่ทางออกที่ดีนัก ทุกข์กายทุกข์ใจเปล่าๆ ด้วยความปรารถนาดี ครับ

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 24 พ.ค. 2565, 08:28

แสดงความเห็น