WebBoard :กฎหมาย|ฉีดยาคุมจากโรงพยาบาลแลเวเกิดตั้งครรภ์

ฉีดยาคุมจากโรงพยาบาลแลเวเกิดตั้งครรภ์

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

ฉีดยาคุมจากโรงพยาบาลแลเวเกิดตั้งครรภ์

  • 167
  • 1
  • post on 8 ม.ค. 2565, 21:37

ฉีดยาคุมจากโรงพยาบาลแล้วเกิดตั้งครรภ์  ฉีดตามกำหนดตรงเวลา สามารถเรียกร้องหรือทางโรงพยาบาลจะเยียวยาให้มั้ย รบกวนให้ความรู้หน่อยค่ะ

โดยคุณ pongtap (49.228.xxx.xxx) 8 ม.ค. 2565, 21:37

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

ละเมิด


  ตามข้อเท็จจริง  ถือว่า จงใจหรือประมาทเลินเล่อ  ทำให้คุณได้รับความเสียหาย  ก็เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ ภายใน หนึ่งปี ที่เกิดเหตุ    แต่เป็นความรับผิดทางแพ่ง  ถ้ามีการเรียกร้อง คงมีการเจรจาต่อรอง หรืออ้างเหตุผลมากมาย กว่าจะได้รับการชดใช้ คงเหนื่อย....ถ้าคิดให้ทางบวก  เด็กที่จะเกิดมา คงมีบุญมาก  จึงมาเกิดในครรภ์  พ่อแม่คงมีความสุขและโชคดี  ด้วยความปรารถนาดี ครับ

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 9 ม.ค. 2565, 08:47

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด