WebBoard :กฎหมาย|ที่ิดินหัวไร่ปลายนา

ที่ิดินหัวไร่ปลายนา

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

ที่ิดินหัวไร่ปลายนา

  • 269
  • 1
  • post on 7 ม.ค. 2565, 11:05

ได้ซื้อที่ดินที่เป็นสิทธิ ภบท5 และมี่ที่ิดินที่ติดอยู่หัวไร่ประมาณ 1 งาน และติดกับที่เของเราเพียงเจ้าเดียว


แต่เพื่อนบ้านเข้ามาปักเขตทำรััว และปลูกต้นไม้ เรามีสิทธิไปแจ้งให้เขารื้อถอนได้ไหมคะ 

ต้องทำอย่างไรถึงจะให้เขาออกไปจากพื้นที่ตรงนี้คะโดยคุณ บุญธิญา (1.20.xxx.xxx) 7 ม.ค. 2565, 11:05

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

ที่ดินมือเปล่า


  ภบท.5  ไม่ใช่เอกสารสิทธิ์  เป็นเพียงหลักฐานว่ามีการเสียภาษีบำรุงท้องที่เท่านั้น  ตามกฎหมายถือว่า เป็นที่ดินมือเปล่า   การซื้อขายจึงไม่ต้องจดทะเบียนโอน ณ สนง.ที่ดิน    เพียงส่งมอบการครอบครอง ให้แก่ผู้ซื้อเท่านั้น....ตามคำถามว่า มีดินนอกเหนือจากที่ ภบท. 5 ทำนองเป็นที่ดินหัวไร่ปลายนา  ซึ่งที่ดินหัวไร่ปลายนา  กับที่ดินที่มี ภบท.5  ถือเป็นที่ดินกลุ่มเดียวกัน  การแสดงตนเป็นเจ้าของ  ก็ทำได้โดยการครอบครองทำประโยชน์ ในที่ดินนั้น  ถ้ามีผู้มาบุกรุกที่ดิน ต้องแจ้งให้เขาย้ายออกภายใน 1 ปี นับแต่ที่ทราบว่ามีการบุกรุก  ถ้าไม่ย้ายออก ต้องฟ้องขับไล่  ถ้าปล่อยไว้เกินหนึ่งปี จะหมดอำนาจฟ้อง...   ผู้บุกรุก  จะได้สิทธิครอบครองที่ดีกว่า... แม้ที่ดิน ภบท.5 หนึ่ง งานที่ซื้อมา  ถ้ามีการบุกรุก ก็ต้องโต้แย้งหรือฟ้องร้อง ภายในหนึ่งปี เช่นกัน

    จากคำถามที่ว่า มีผู้บุกรุกเข้ามาปักเขตทำรั้ว และปลูกต้นไม้...  ถือว่า เขาแย่ง

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 7 ม.ค. 2565, 13:35

ตอบความคิดเห็นที่ 1

ขอรบกวนสอบถามเพิ่มเติม ที่ดินบริเวณนี้ได้ปล่อยให้เขาเข้ามาปลูกกล้วย ปลูกต้นไม้ ล้อมรั้วเกือบจะ 11 เดือนแล้วค่ะเรายังสามารถฟ้องขับไล่เขาได้ไหมคะ ที่ปล่อยไว้นานเช่นนี้เพราะเพิ่งจะมาทราบข้อกฎหมาย เขาจะได้สิทธิ์ภายใน 1 ปีซึ่งตามที่เราเข้าใจครั้งแรกคิดว่าจะต้องครอบครองภายใน 10 ปีเหมือนกับบ้านที่ดินที่มีโฉนดทั่วไป ทางเราเลยไม่ได้ไปแจ้งให้เขาเพิกถอน วันนี้ได้เดินเข้าพูดคุยกับเขาทางเขาไม่ยอม อ้างว่าอยู่มาจนจะเป็นปีแล้ว ขอคำแนะนำในการไกล่เกลี่ยหรือหากจะฟ้องร้อง ทางเว็บนี้จะรับทำไหมคะ

โดยคุณ บุญธิญา 8 ม.ค. 2565, 10:43

ตอบความคิดเห็นที่ 1

ขอบคุณมากค่ะ สำหรับคำแนะนำ

โดยคุณ บุญธิญา 7 ม.ค. 2565, 14:05

ตอบความคิดเห็นที่ 1

ที่ดินมือเปล่า


  ภบท.5  ไม่ใช่เอกสารสิทธิ์  เป็นเพียงหลักฐานว่ามีการเสียภาษีบำรุงท้องที่เท่านั้น  ตามกฎหมายถือว่า เป็นที่ดินมือเปล่า   การซื้อขายจึงไม่ต้องจดทะเบียนโอน ณ สนง.งานที่ดิน    เพียงส่งมอบการครอบครอง ให้แก่ผู้ซื้อเท่านั้น....ตามคำถามว่า มีดินนอกเหนือจากที่ ภบท. 5 ทำนองเป็นที่ดินหัวไร่ปลายนา  ซึ่งที่ดินหัวไร่ปลายนา  กับที่ดินที่มี ภบท.5  ถือเป็นที่ดินกลุ่มเดียวกัน  การแสดงตนเป็นเจ้าของ  ก็ทำได้โดยการครอบครองทำประโยชน์ ในที่ดินนั้น  ถ้ามีผู้มาบุกรุกที่ดิน ต้องแจ้งให้เขาย้ายออกภายใน 1 ปี นับแต่ที่ทราบว่ามีการบุกรุก  ถ้าไม่ย้ายออก ต้องฟ้องขับไล่  ถ้าปล่อยไว้เกินหนึ่งปี จะหมดอำนาจฟ้อง...   ผู้บุกรุก  จะได้สิทธิครอบครองที่ดีกว่า... แม้ที่ดิน ภบท.5 หนึ่ง งานที่ซื้อมา  ถ้ามีการบุกรุก ก็ต้องโต้แย้งหรือฟ้องร้อง ภายในหนึ่งปี เช่นกัน

    จากคำถามที่ว่า มีผู้บุกรุกเข้ามาปักเขตทำรั้ว และปลูกต้นไม้...  ถือว่า เขาแย่งสิทธิการครอบครองของเรา  ต้องแจ้งให้ย้ายออกไป   ถ้าไม่เป็นผล   ต้องฟ้องภายในหนึ่งปี ดังกล่าวข้างต้น....

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 7 ม.ค. 2565, 13:36

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด