WebBoard :กฎหมาย|ความขัดแย้งเกี่ยวกับการ้างเหมาสร้างบ้าน

ความขัดแย้งเกี่ยวกับการ้างเหมาสร้างบ้าน

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

ความขัดแย้งเกี่ยวกับการ้างเหมาสร้างบ้าน

  • 301
  • 2
  • post on 7 ม.ค. 2565, 09:19

           กรณีปัญหา....กระผม ได้ทำสัญญาจ้างเหมากับช่างหนุ่ย (เป็นผู้รับเหมาสร้างบ้าน) ให้ทำการสร้างบ้าน 1 หลัง ในราคารวม 8.5 แสนบ้าน (บ้านพร้อมอยู่อาศัย) โดยใช้่เวลาสร้าง 3 เดือน แบ่งจ่ายค่าก่อสร้างเป็น 4 งวด  ครั้นสร้างได้ประมาณ 60 %  ล่วงเลยเวลา 3 เดือน  โดยช่างหนุ่ยเบิกเงินค่าก่อสร้างไปแล้ว 6 แสนบาท  ช่างหนุ่ยได้เฉื่อยงานไม่ดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญา  กระผมจึงได้ร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เพื่อบันทึกเป็นหลักฐานนำไปสู่การยกเลิกสัญญาจ้าง  ความมาปรากฎภายหลังว่าวัสดุก่อสร้างที่ช่างหนุ่ยนำมาประกอบเป็นบ้าน เช่น แผ่นเหล็กหลังคาเมทัลชีต นั้นช่างหนุ่ยไปใช้เครดิตกับบริษัทแห่งหนึ่ง แล้วไม่ยอมจ่ายเงินค่าวัสดุ  ทางบริษัทเมทัลชีต จึงแจ้งมาว่าจะขอรื้อถอนหลังคากลับคืนเพราะช่างหนุ่ย ไม่ชำระเงินแผ่นหลังคายังเป็นทรัพย์สินของบริษัท

          ขออนุเคราะห์ความรู้ทางกฎหมายว่า  ทางบริษัท  จะมารื้อถอนหลังคาเมทัลชีต  สามารถทำได้ตามกฎหมายหรือไม่   และกระผมจะดำเนินการตามกฎหมายในความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของช่างหนุ่ยได้หรือไม่ อย่างไร   

            ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

โดยคุณ สุพจน์ (49.230.xxx.xxx) 7 ม.ค. 2565, 09:19

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2

  กระจ่างครับ  ขอบพระคุณครับท่านมโนธรรม

โดยคุณ สุพจน์ 7 ม.ค. 2565, 19:41

ความคิดเห็นที่ 1

การจ้างทำของ


  การให้ช่างรับเหมาสร้างบ้าน  ถือเป็นการจ้างทำของ แบบหนึ่ง  ถ้าทำสัญญารัดกุม  แบ่งเนื้องานเป็นงวดๆ และจ่ายเงินตามงวดของเนื้องานแต่ละงวด  น่าจะไม่มีปัญหา  คุณอาจจะดูเนื้องานไม่เคร่งครัดพอ  จึงให้ช่างเบิกเงินไปเกินเนื้องาน  เพราะถ้าทำได้ 60 % น่าเบิกได้เพียง 5 แสนเศษเท่านั้น...อย่างไรก็ยังถือว่า เบิกเกินไปไม่มากนัก  ก็ถือว่าไม่เกิดความเสียหายอะไรมากมายนัก

   ประเด็นที่ว่า  ช่างไม่จ่ายเงินค่าวัสดุครบถ้วน  เจ้าของร้านวัสดุ จะมารื้อเอาวัสดุไปคืน  ปัญหานี้ เป็นปัญหาข้อกฎหมาย   (ความเห็น)  เมื่อช่างมีการซื้อวัสดุ ุและนำมาสร้างเป็นโครงหลังคาแล้ว  ถือเป็นส่วนควบของบ้าน   และการซื้อขายนั้นเบ็ดเสร็ตจเด็ดขายแล้ว   เจ้าของวัสดุไม่สามารถมารื้อโครงเหล็กออกไปได้...เจ้าของวัสดุ ทำได้เพียง ฟ้องเรียกค่าวัสดุจากช่างรับเหมาเท่านั้น....ถ้าเขาดึงดันจะมารื้อ ก็ควรแจ้งความดำเนินคดี ข้อหาบุกรุก และข้อหาทำให้เสียทรัพย์ได้ ....ถ้าเขายังยืนยันว่าเขามีสิทธิ์ เพราะช่างยังไม่จ่ายเงิน  ก็ให้เขาไปใช้สิทธิฟ้องร้องทางศาล จะมารื้อถอนโดยพลการไม่ได้....แต่ถ้าไม่ต้องการมีปัญหา  จะยอมอ่อนข้อให้เขารื้อไปก็ได้  แต่คุณย่อมเสียหายมากมายพอสมควร ก็ต้องใช้วิจารณญาณเอาเอง...ตามความเห็นของผู้ตอบ โดยอิงหลักกฎหมาย  เราเป็นเจ้าของบ้าน ควรใช้สิทธิปกป้องบ้านอย่างเต็มที่...

  ส่วนช่างรับเหมา  ทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา   ก็เป็นความรับผิดทางแพ่ง ต้องฟ้องร้องทางแพ่งเอาเอง  ซึ่งอาจจะไม่คุ้ม...

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 7 ม.ค. 2565, 13:56

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด