WebBoard :กฎหมาย|การคำนวนเบี้ยปรับล่าช้าค่าส่วนกลางอาคารชุด

การคำนวนเบี้ยปรับล่าช้าค่าส่วนกลางอาคารชุด

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

การคำนวนเบี้ยปรับล่าช้าค่าส่วนกลางอาคารชุด

  • 49
  • 1
  • post on 2 ธ.ค. 2564, 01:12

จากกฎหมายอาคารชุด ในกรณีจ่ายล่าช้าภายในระยะเวลา 6 เดือนให้ปรับได้ 12% ต่อปี

มีการคำนวนค่าปรับอย่างไร นิติสามารถเอาเงินค่าส่วนกลางล่วงหน้ามาคำนวนดอกเบี้ยค่าปรับได้หรือไม่ 


จากกรณีนิติบุคคลอาคารชุดรีเจนท์โฮมบางซ่อน เฟส 28 ซึ่งบริหารโดยบริษัท LPP (บริษัทลูกของ LPN) เรียกเก็บค่าส่วนกลาง เดือน พค 64 - สค 64 จำนวน 4 เดือน ค่าส่วนกลางเดือนละ 700 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 2800 บาท 

1) เจ้าของร่วมจ่ายล่าช้า 1 เดือน จ่ายในเดือน มิย 64 ทาง จนท นิติบุคคลเรียกค่าปรับเป็นเงิน 2800*1% = 28 บาท ถูกต้องหรือไม่ ทั้งๆที่ ค้างค่าส่วนกลาง 1 เดือน สมควรคำนวนค่าปรับเป็นเงิน 700 * 1% = 7 บาท หรือไม่ 

2) กรณีเจ้าของร่วมจ่ายล่าช้า 2 เดือน (จ่ายเดือน กค 64) ค่าปรับควรต้องคำนวน เป็น

เดือน พค ค้าง 2 เดือน 700*1%*2 = 14 บาท เดือน มิย ค้าง 1 เดือน 700 *1% = 7 บาท รวมเป็นเงิน 21 บาท ใช่หรือไม่ ทางนิติบัคคลอาคารชุดสามารถเอายอดรวม ตั้งแต่เดือน พค - สค มาคำนวนค่าปรับทั้งก้อนผิดหรือไม่ โดยทางนิติอ้างว่าคำนวนค่าปรับ 2800 * 1% * 2 = 56 บาท เนื่องจากทางเจ้าของร่วมได้จ่ายค่าส่วนกลางทั้งก้อน 2800 บาทซึ่งรวมถึงค่าส่วนกลางล่วงหน้าเดือน สค ไปแล้วแต่มีการคำนวนค่าปรับโดยเอายอดของเดือน สค ไปคำนวน ถ้าผิดจะต้องแจ้งรัฐหรือแจ้งความได้อย่างไร เนื่องจากทักท้วงไป ทางนิติบุคคลเพิกเฉยและแจ้งว่าทำถูกต้องแล้ว 

3) จากระเบียบคอนโดระบุจ่ายค่าส่วนกลางรอบละ 6 เดือน ถ้าเจ้าของร่วมจ่ายเป็นรายเดือน โดยจ่ายตรงทุกเดือน แต่ทางนิติถือว่าเป็นการผ่อนชำระ และจะปรับค่าจ่ายส่วนกลางล่าช้า เนื่องจากกฎหมายอาคารชุดระบุให้จ่ายค่าปรับเมื่อมีการจ่ายล่าช้า ทางนิติบุคคลอาคารชุดสามารถปรับดอกเบี้ยชำระล่าช้าได้หรือไม่ 

4) ทางนิติบุคคลยังได้ข่มขู่ต่อว่า ถ้าไม่จ่ายค่าปรับจะคิดดอกเบี้ยต่อ สามารถทำได้หรือไม่ เนื่องจากไม่มีข้อกำหนดในข้อกฎหมายอาคารชุด 

5) สามารถแจ้งความหรือแจ้งฝ่ายใดให้ดำเนินการมาตรวจสอบเพื่อให้ทำการปรับค่าปรับให้เป็นธรรมกับเจ้าของร่วม โดยคุณ ฝน (101.109.xxx.xxx) 2 ธ.ค. 2564, 01:12

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

ร้อง  สคบ.1166

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 2 ธ.ค. 2564, 09:55

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด