WebBoard :กฎหมาย|สูบบุหรี่

สูบบุหรี่

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

สูบบุหรี่

  • 59
  • 1
  • post on 17 ก.ย. 2564, 10:28

ขออภัยที่รบกวนเวลา นะครับผม
ผมขอสอบถามเรื่องกฎหมาย หน่อยนะครับ
ผมอาศัยอยู่ คอนโด ในคอนโดนั้นมีคนสูบบุหรี่ แต่มีการทิ้ง ขี้บุหรี่ มาทางระเบียง และตกลงมาที่ระเบียงห้องผม
ซึ้งผมกังวนว่าจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้หากมีการตากผ้าเอาไว้

สมมุติว่าหากมีเหตุการณ์ไฟไหม้ขึ้นมา และผมมีหลักฐานว่าใครสูบบุหรี่
ผมสามารถแจ้งว่า วางเพลิงเผาทรัพย์ ได้หรือไม่ครับ

ขอบพระคุณครับ
โดยคุณ สอบถามเรื่องกฎหมายครับผม (172.70.xxx.xxx) 17 ก.ย. 2564, 10:28

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

ปัญหาที่อยู่อาศัย


     ตามที่บอกมา...  ก็เข้าข่าย การกระทำใดๆ ให้ของแข็ง  ตกลงมา จนน่าจะเป็นอันตราย หรือเดือดร้อนรำคาญ ฯ ตาม ปอ. ม. 389  เป็นความผิดลหุโทษ (โทษเบา)  จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท...และการสูบบุหรี่  ในสถานที่ ที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ เช่นอาคารฯ จะมีความผิดตาม พรบ.คุ้มครองผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560  ม.42  มีโทษตาม ม.67 คือปรับไม่เกินห้าพันบาท..และถ้าการทิ้งบุหรี่ จนเกิดเพลิงไหม้ทรัพย์สิน  ก็เป็นความผิด ตาม ปอ. ม. 225  คือทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาท ระวางโทษจำคุก ไม่เกินเจ็ดปี ปรับไม่เกิน หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทฯ..เบื้องต้นก็ควรแจ้ง นิติฯ  ให้ช่วยเหลือแก้ไขก่อน   การดำเนินการทางกฎหมาย  ควรเป็นทางเลือกสุดท้าย   ด้วยความปรารถนาดี ครับ

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 18 ก.ย. 2564, 09:22

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด