WebBoard :กฎหมาย|ชื่อโฉนดเป็นชื่อร่วมแต่ต้องการไล่ผู้อาศัยออกจากบ้าน

ชื่อโฉนดเป็นชื่อร่วมแต่ต้องการไล่ผู้อาศัยออกจากบ้าน

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

ชื่อโฉนดเป็นชื่อร่วมแต่ต้องการไล่ผู้อาศัยออกจากบ้าน

  • 46
  • 1
  • post on 12 ก.ย. 2564, 20:42

สอบถามครับ 

บ้านที่ผมพักอาศัยอยู่ชื่อโฉนดเป็นชื่อแม่กับคุณป้าครับ

ส่วนชื่อเจ้าบ้านเป็นชื่อคุณตา ซึ่งเสียไปแล้วคุณแม่เป็นชื่อลำดับต่อจากคุณตา แต่ยังไม่ได้มีการไปแจ้งขอเป็นเจ้าบ้านตอนนี้ก็เลยไม่มีชื่อใครเป็นเจ้าบ้านครับ

ตอนนี้คุณแม่มีปัญหากับน้าซึ่งเป็นผู้พักอาศัย ซึ่งชอบทำร้ายคุณแม่ผม จึงอยากถามว่าแม่ผมมีสิทธิที่ที่จะใช้กฏหมายไล่น้าออกจากบ้านไหมครับเพราะชื่อโฉนดเป็นชื่อแม่ร่วมกับป้า


ขอบคุณครับ

โดยคุณ nuurat (172.68.xxx.xxx) 12 ก.ย. 2564, 20:42

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

ปัญหาครอบครัว


  ที่ดินมีชื่อผูัถือกรรมสิทธิ์  2 คน คือ แม่ และ  ป้า ดังนั้นแม่และป้า จึงเป็นเจ้าของที่ดินร่วมกัน  แต่บ้าน ตา เป็นเจ้าของบ้าน  เมื่อตา ตายลง  บ้านย่อมเป็นมรดก ตกทอดแก่ ลูกๆของคุณตา ทุกคน  รวมทั้ง น้าด้วย (ถ้าน้า เป็นบุตรของคุณ ตา) ถ้าไปไล่ น้า ออกจากบ้าน  เขาก็คงอ้างว่า เขาเป็นทายาทโดยธรรม มีสิทธิ์ขอส่วนแบ่ง ในตัวบ้านด้วย ก็คงมีปัญหากันไม่รู้จบ...ทางออก  ก็ตกลงแบ่งปันมรดกบ้านหลังนี้ให้ชัดเจน โดยเชิญลูกๆของคุณตา  มาเจรจากันว่าจะแบ่งปันอย่างไร ทางออกที่ง่ายที่สุด คือ ตีราคาบ้านเป็นตัวเงิน ตามราคาท้องตลาด  เช่น 3 แสนบาท ถ้า ตามีบุตร  3 คน ก็แบ่งกันคนละ 1 แสนบาท แม่ก็ยอมจ่าย ให้ป้า และ น้า คนละ  1 แสน บาท เพื่อให้ได้กรรมสิทธิ์บ้านหลังนี้เพียงผู้เดียว และแจ้งให้ย้ายออกไปได้ การตกลงกัน ต้องทำบันทึกการตกลงไว้ให้ชัดเจน  และนำข้อตกลงไป แจ้งเจ้าหน้าที่ทะเบียนราษฎร์ ให้เปลี่ยนเจ้าบ้านจากคุณตา เป็น ชื่อของแม่ ได้  ถ้าการเจรจาไม่อาจตกลงกันได้  ก็ควรไปศาล ให้มีการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง  ทำได้อย่างไร ได้แนะนำไว้อย่างชัดเจน  ในกระทู้ก่อนหน้านี้  ลองอ่านดู ครับ

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 13 ก.ย. 2564, 08:33

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด