WebBoard :กฎหมาย|การเช่าที่ดิน เพื่ออาศัย

การเช่าที่ดิน เพื่ออาศัย

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

การเช่าที่ดิน เพื่ออาศัย

  • 68
  • 2
  • post on 7 ก.พ. 2564, 19:54

สวัสดีครับ ขอปรึกษาครับ คือเคยอาศัยอยู่บนที่ดินเช่า บ้านสร้างเอง สมัยตั้งแต่เด็กแม่ผมจ่ายค่าเช่ารายเดือนอยู่มา/30ปี แม่เสียชีวิต ผมออกไปหาบ้านอยู่เอง บ้านหลังนี้ให้ญาติอยู่ต่อ (ครอบครัวผมย้ายออกหมด)รุ่นผม ก้อเซ็น สัญญาปีต่อปี ผมเซ้น3ปี   หลังจากนั่น ผมไม่ได้เซ็นต่อสัญญา โดยญาติคนที่ผมให้อยู่เขาเซ็นแทน ผ่สนมา3ปี   เจ้าของที่จะให้ผมเซ็นสัญญาเอง  แต่ผมไม่ได้ไปเซ็นต่อสัญญา   อย่างนี้เป้นคนดี อะไรครับ แพ่งหรือไม่  และเจ้าของที่เอาผิดผมได้ไหม

โดยคุณ พิชิตชัย (162.158.xxx.xxx) 7 ก.พ. 2564, 19:54

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2

แต่ทางเจ้าของที่ พูดข่มขู่ให้ผมเซ็นสัญญาเช่า ทั้งที่ผมไม่ได้อยู่   แต่ญาติอยู่...สัญญาเช่าที่ดิน แบบนี้บ้านทีเราสร้าง ขาย หรือ  รื้อถอน หรือ ให้เช่าได้ไหม หรือเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่    เราขอบอกเลิกสัญญาเช่ากับเจ้าของได้ไหม  แต่ผมกลัวอิทธิพลเขา  ขอปรึกษาด้วยครับโดยคุณ พิชิตชัย 8 ก.พ. 2564, 21:18

ตอบความคิดเห็นที่ 2

ต่อเนื่อง


  ในเมื่อเราไม่ได้เช่า  ก็ไม่จำเป็นต้องไปทำสัญญาเช่า ไม่มีความผิดใดๆ  ก็ให้ผู้เช่าตัวจริงทำสัญญากับผู้ให้เช่า ตามความเป็นจริง  เรื่องบ้านที่ปลูกบนที่ให้เช่า  ก็ต้องมาดูสัญญาเช่าว่าระบุไว้อย่างไร  เช่นอาจจะระบุไว้ว่า เมื่อครบสัญญาเช่า  ให้บ้านเช่าเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่า   หรือให้ผู้เช่ารื้อถอนไปได้  แต่ถ้าไม่มีระบุไว้ในสัญญาเช่า  ผู้เช่าก็ค่อนข้างเสียเปรียบ   เพราะผู้ให้เช่า คงอ้างว่า บ้านเป็นส่วนควบของพื้นดิน  ไม่สามาารถรื้อถอนไปได้...เรื่องอิทธิพล เป็นเรื่องเหนือกฎหมาย  คงหาทางป้องกันลำบาก   แต่......บ้านเมืองมีขื่อมีแป  ถ้าข่มขู่ก็พยายาม เก็บภาพ หรือหลักฐานต่างๆไว้  เพราะการข่มขู่มีโทษทั้งทางแพ่งและอาญา....

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 11 ก.พ. 2564, 03:37

ความคิดเห็นที่ 1

การเช่า


  ถ้าข้อเท็จจริงเป็นไปตามที่บอก..  ในเมื่อย้ายออกไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านเช่านั้นอีกต่อไป   ก็ไม่จำเป็นต้องไปทำสัญญาเช่าอีก   ก็ไม่ได้มีความผิดใดๆ ทั้งทางแพ่งและทางอาญา...ส่วนบ้านเช่า  ก็ยังเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เช่า  แต่ต้องไปดูสัญญาเช่า อีกทีว่า  การปลูกบ้านเองในที่ ที่ให้เช่า  บ้านยังเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เช่าหรือไม่...

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 8 ก.พ. 2564, 03:20

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด