WebBoard :กฎหมาย|หนังสือรับสภาพหนี้

หนังสือรับสภาพหนี้

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

หนังสือรับสภาพหนี้

  • 73
  • 1
  • post on 4 ธ.ค. 2563, 16:03


โดยคุณ ฟ้าใส (162.158.xxx.xxx) 4 ธ.ค. 2563, 16:03

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

การรับสภาพหนี้


  ก็คือสัญญาแบบหนึ่ง  เมื่อทำสัญญารับสภาพหนี้ จะมีอายุความสองปี นับแต่วันรับสภาพหนี้...

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 5 ธ.ค. 2563, 07:10

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด