WebBoard :กฎหมาย|ลาออกกะทันหันแจ้ล่วงหน้าไม่ถึง 30 วัน

ลาออกกะทันหันแจ้ล่วงหน้าไม่ถึง 30 วัน

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

ลาออกกะทันหันแจ้ล่วงหน้าไม่ถึง 30 วัน

  • 67
  • 2
  • post on 4 ธ.ค. 2563, 09:46

1.การยื่นใบลาออกแบบกะทันหันล่วงหน้าไม่ถึง 30 วัน อาจจะล่วงหน้าแค่สัปดาห์เดียว เพราะบริษัทใหม่ให้ไปเริ่มงานเลย ไม่งั้นจะเสียโอกาส อยากทราบว่า เราสามารถขอใบผ่านงานจากที่เก่าได้หรือไม่ ถ้าเค้าไม่ให้ใบผ่านงานเพราะเหตุผลที่ว่าแจ้งล่่วงหน้าไม่ถึง 30 วัน เราจะฟ้องร้องได้ไหม


2.หาเราแจ้งลาออกล่วงหน้าไม่ถึง 30 วัน อาจจะล่วงหน้าแค่สัปดาห์เดียว แล้วเราออกไปพักว่างงาน เราจะขอรับสิทธิ์เงินว่างงานจากประกันสังคมได้หรือไม่ เพราะเราแจ้งออกไม่ถึง 30 วัน

โดยคุณ บอล (172.68.xxx.xxx) 4 ธ.ค. 2563, 09:46

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2

สำหรับข้อ 2 ถ้าออกจากงานไปดื้อๆ โดยไม่แจ้ง ไม่ได้สิทธิ์รับเงินว่างงาน แต่กรณีแจ้งลาออก แต่ไม่ถึง 30 วัน เราจะมีสิทธิ์รับเงินว่างงานไหมครับ ถ้าเราแจ้งลาออกไม่ถึง 30 วัน แล้วนายจ้างไม่เซ็นใบลาออกให้

โดยคุณ บอล 16 ธ.ค. 2563, 11:45

ความคิดเห็นที่ 1

การลาออก


1. การลาออก โดยไม่บอกล่วงหน้า 30วัน อาจจะถูกนายจ้างเรียกร้องค่าเสียหาย  แต่ใบผ่านงาน เป็นเรื่องที่กฎหมายกำหนดไว้  ให้นายจ้างต้องออกใบผ่านงาน ให้แก่ลูกจ้าง ตาม ปพพ. ม.585  นายจ้าง คงถือเหตุนี้  ไม่ออกใบผ่านงานไม่ได้...ถ้าไม่ออกให้ก็ฟ้องร้องได้

2.เมื่อว่างงานก็ควรใช้สิทธิ์เงินว่างงาน...แต่การลาออกโดยไม่แจ้งฯ  อาจถือว่าทำผิดระเบียบข้อบังคับการทำงาน  อาจจะไม่ได้รับสิทธินั้น  ก็ลองยื่นเรื่องดู

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 5 ธ.ค. 2563, 07:21

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด