WebBoard :กฎหมาย|ผู้เยาว์อายุ 12ปี ครอบครองที่ดิน

ผู้เยาว์อายุ 12ปี ครอบครองที่ดิน

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

ผู้เยาว์อายุ 12ปี ครอบครองที่ดิน

  • 71
  • 3
  • post on 19 พ.ย. 2563, 09:33

สวัสดีค่ะ 

ดิฉันสิริภัสสรเป็นมารดา มีลูกอายุ12ปี หากต้องการโอนที่ดินเป็นชื่อลูก ขอเรียนสอบถามค่ะว่า 1.หลังจากการโอน หากในอนาคตเช่นอีก 3ปี มีการขายที่ดินได้ ลูกสาวสามารถทำนิติกรรมการซื้อขายได้หรือไม่  2.หากหลังการโอน หากครอบครัวต้องการนำที่ดินไปจำนอง ลูกสาวสามารถทำนิติกรรมกับธนาคารได้หรือไม่ 

โดยคุณ สิริภัสสร (162.158.xxx.xxx) 19 พ.ย. 2563, 09:33

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3

ขอบพระคุณมากค่ะ

โดยคุณ สิริภัสสร 20 พ.ย. 2563, 13:35

ความคิดเห็นที่ 2

ข้อความหายไปบางส่วน จึงเพิ่มเติม..

ตอบคำถาม...โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 20 พ.ย. 2563, 07:38

ตอบความคิดเห็นที่ 2

ข้อความหายไป

ตอบข้อ1  อีก 3 ปี บุตรอายุคง 15 ปี  การขายต้องขออนุญาตจากศาลก่อน

ตอบ ข้อ 2  ก็ต้องขออนุญาตจากศาลก่อนเช่นกัน...

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 20 พ.ย. 2563, 07:42

ความคิดเห็นที่ 1

การทำนิติกรรมของผู้เยาว์


  การโอนที่ดินให้บุตรผู้เยาว์ สามารถทำได้เสมอ  แต่...เมื่อผู้เยาว์ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินแล้ว  การ ขาย หรือจำนอง  ผู้ใช้อำนาจปกครองจะกระทำมิได้  เว้นแต่จะขออนุญาต  ต่อศาล  ตาม ปพพ. ม.1574(1)....การร้องขอต่อศาล ต้องมีเหตุผลความจำเป็นในการ ขาย หรือ จดทะเบียนจำนอง  ต้องทำเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์โดยตรงเท่านั้น  ดังนั้นจึงมีปัญหาในทางปฏิบัติมากมายพอสมควร  เวลาตั้ง 7-8 ปี กว่าผู้เยาว์จะบรรลุนิติภาวะ จนสามารถทำนิกรรมด้วยตนเองได้ เป็นเวลายาวนานไม่น้อย  ต้องไตร่ตองให้รอบคอบก่อนจะโอนที่ดินใหผู้เยาว์...

ตอบคำถาม...โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 20 พ.ย. 2563, 07:37

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด