WebBoard :กฎหมาย|ห้องชุดเจ้าของเป็นชาวต่างชาติ เสียชีวิตแล้ว ดำเนินการอย่างไรต่อดี

ห้องชุดเจ้าของเป็นชาวต่างชาติ เสียชีวิตแล้ว ดำเนินการอย่างไรต่อดี

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

ห้องชุดเจ้าของเป็นชาวต่างชาติ เสียชีวิตแล้ว ดำเนินการอย่างไรต่อดี

  • 61
  • 1
  • post on 4 ต.ค. 2563, 23:51

เนื่องจากผมเป็นกรรมการของคอนโดแห่งนึงในกทม. อยากสอบถามในข้อกฏหมาย และข้อปฏิบัติว่า


กรณีที่ห้องชุดที่มีเจ้าของเป็นชาวต่างชาติ และได้เสียชีวิตแล้ว ติดตามทายาทไม่เจอ และมีค่าส่วนกลางคงค้างพอสมควร (เกินกว่า 5% ของมูลค่าทรัพย์สินแล้ว)


ในฐานะนิติบุคคล หรือกรรมการของอาคาร จะสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้างครับ

เช่น

1) พยายามติดตามทายาทให้มารับมรดก กรณีนี้ สามารถให้รัฐฯ เป็นผู้ดำเนินการได้หรือไม่

2) การเรียกร้องค่าส่วนกลางที่คงต้าง จะสามารถใช้กฏหมายข้อไหน ฟ้องร้อง เพื่อให้ศาลสั่งขายทอดตลาด และทำงานมาขำระค่าส่วนกลางที่คงค้าง 

3) และหากดำเนินการได้ ตามข้อ 2) เงินส่วนที่เหลือจากการขายทอดตลาดจะต้องทำอย่างไร


ขอบคุณครับ

โดยคุณ ณกรณ์ (162.158.xxx.xxx) 4 ต.ค. 2563, 23:51

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

มรดกผู้ตาย

   ขอแนะนำให้  ผู้มีส่วนได้เสีย(นิติบุคคล)หรือร้องอัยการในขตอำนาจศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิลำเนาขณะถึงแก่ความตาย   เพื่อร้องศาลขอเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย...เมื่อมีผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาล  ผู้จัดการมรดกย่อมสามารถดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ตายได้  เรื่องรายละเอียดและวิธีการ  ผู้จัดการมรดกคงสามารถดำเนินการ ตามคำถามข้อ 1-2-3  ได้ ครับ
โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 5 ต.ค. 2563, 12:16

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด