WebBoard :กฎหมาย|ที่นา

ที่นา

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

ที่นา

  • 58
  • 2
  • post on 14 ส.ค. 2563, 19:52

มีการเดินสำรวจออกนส3กเมื่อปี2520 แล้วพี่สาวไปเป็นคนเดินเรื่องแล้วทางนายที่ทำการเดินสำรวจไห้พี่สาวใส่ชื่อไว้ๆแทนน้องๆ  1.อยากถามว่าพี่สาวได้สิทธิเป็นผู้จัดการมรดกไหมเพราะที่ดินเป็นของแม่ไม่มีเอกสารอะไรก่อนเดินสำรวจ 2.พี่สาวมีสิทธิที่จะไม่แบ่งให้น้องๆไหมเพราะเขาอ้างว่าเป็นชื่อเขา 3.เพราะเขาบอกว่านายที่เดินสำรวจไห้เขาใส่ชืีอเขาไว้

โดยคุณ นาย (172.68.xxx.xxx) 14 ส.ค. 2563, 19:52

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2

ข้อความหายไป



 ตอบคำถาม  1.เรื่องผู้จัดการมรดก  กับสิทธิครอบครองที่ดินไม่เกี่ยวข้องกัน  ถ้าพี่สาวจะร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก  ก็ปล่อยเขาไป เพราะผู้จัดการมรดก เป็นเพียงตัวแทนผู้ตาย(แม่) มีหน้าที่ต้องนำทรัพย์มรดกมาแบ่งปันทายาททุกคนตามสิทธิ์...ถ้าเกรงจะมีปัญหา น้องๆ ก็ร้องศาลขอเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกับพี่สาวได้  คือไม่คัดค้านการร้องขอเป็นผู้จัดมรมรดกของพี่สาว  แต่น้องๆขอเป็นผู้จัดการมรดกร่วมได้

           2. ก็หาทางพิสูจนฺว่า พี่สาวถือกรรมสิทธิ์แทนน้องๆได้  กำนันผู้ใหญ่บ้าน  เจ้าของที่นาข้างเคียง ใช้เป็นพยานได้...ประเด็นสำคัญคือถ้าน้องๆ ครอบครองทำกินในที่นาในส่วนของตนมาโดยตลอด น้องๆย่อมมีสิทธิครอบครองดีกว่า พี่สาว...ถ้าพี่สาวอ้างว่าที่นาเป็นของตน  ถ้าไม่ฟ้องขับไล่น้องๆจากที่นา  ภายใน หนึ่งปี  สิทธิครอบครองของพี่สาวย่อมหมดไป (ถ้าที่นา  มีเอกสารสิทธิ์ เป็น นส.3 ก.) ดังนั้นข้อต่อสู้ของน้องๆยังมีหนทางให้ได้สิทธิครอบครองได้...

          3.  ก็คงเป็นข้ออ้าง  ไม่ต้องไปใส่ใจ  ดูคำตอบ 1-2  น่าจะมีทางได้สิทธิครอบครองในที่ดินได้..

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 15 ส.ค. 2563, 07:20

ความคิดเห็นที่ 1

ปัญหาที่ดิน

    แม้ให้พี่สาวมีชื่อถือกรรมสิทธิ์เพียงผู้เดียว  ถ้าในความเป็นจริง น้องๆ ถือครองที่ดิน ในส่วนของตน คือทำกินในที่ดิน มาโดยตลอด  น้องๆย่อมมีสิทธิดีกว่า...

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 15 ส.ค. 2563, 07:08

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด