WebBoard :กฎหมาย|พ่อกับแม่กู้รว่มชื้อบ้านต้องการเอาชื่อผู้กู้รว่มออกทำได้หรือไม

พ่อกับแม่กู้รว่มชื้อบ้านต้องการเอาชื่อผู้กู้รว่มออกทำได้หรือไม

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

พ่อกับแม่กู้รว่มชื้อบ้านต้องการเอาชื่อผู้กู้รว่มออกทำได้หรือไม

  • 63
  • 1
  • post on 19 มิ.ย. 2563, 19:32

แม่กับพ่อกู้ชื้อบ้านรว่มกัน..ต่อมาพ่อได้มีเมียน้อย.ตบตีแม่ แล้วขอหย่า.ต่อมาได้หย่าขาดกันลุกๆอยุ่กับแม่แม่เป็นผุ้เลี้ยงดูส่งเสียให้เรียนแต่เพียงผู้เด่วบ้านยังติดหนี้ธนาคารอยุ่.แม่ตกลงรับส่งบ้านต่อเพื่อเอาไว้ให้ลุกๆอยุ่ ก่อนหย่าได้ส่งบ้านมาได้สามปีแล้ว แล้วแม่ก็ส่งบ้านเพียงคนเด่วมาตลอดจนตอนนี้จะเก้าปีแล้ว..อยากเอาชื่อผู้กู้รว่มออกได้หรือไม่ ในทะเบียนหย่ามีบันทึกว่าแม่เลี้ยงลุกคนเด่ว และใช้หนี้คนเด่วก่อนหย่าไม่มีทรัพย์สินมีแต่หนี้สินที่กู้ซื้อบ้านรว่มกันก่อนหย่าได้คุยกันว่าแม่ส่งบ้านต่อแล้วยกให้ลุกๆตอนนี้ลุกๆเรียนจบกันแล้วอยากจะเอาชื่อผู้กู้ร่วมออกได้หรือไม่แล้วจะต้องทำอย่างไรบ้าง

โดยคุณ ปรายฟ้า จันทร์ประสิทธิ์ (162.158.xxx.xxx) 19 มิ.ย. 2563, 19:32

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

การกู้ร่วม

  เมื่อเป็นการกู้ร่วม พ่อและแม่ ต้องมีภาระต้องใช้หนี้ร่วมกัน...  ในการหย่า  มีการบันทึกให้แม่ใช้หนี้เพียงผู้เดียว  ก็ใช้บังคับได้ ระหว่าง พ่อและ แม่  คือพ่อไม่ต้องร่วมใช้หนี้ ตามข้อตกลงนั้น  แต่เจ้าหนี้ (ธนาคาร) ก็ยังสามารถฟ้องบังคับให้พ่อใช้หนี้ได้  เพราะข้อตกลงระหว่างพ่อและ แม่ไม่ผูกพันเจ้าหนี้ ที่เป็นบุคคลภายนอก....ถ้าในการหย่า  ถ้าทำบันทึกท้ายหย่า ไว้ให้ชัดเจนว่า  ให้แม่ผ่อนส่งบ้านเพียงผู้เดียว  และเมื่อผ่อนใช้หนี้หมด  พ่อต้องโอนบ้านหลังนี้ให้แม่ โดยไม่มีเงื่อนไข ข้อตกลงนี้บังคับได้ระหว่างพ่อกับแม่... แต่ในเมื่ีอไม่ทำบันทึกไว้เช่นนี้  แม่ย่อมเสียเปรียบ เพราะในการทำบันทึก แม่คงไม่มีผู้รู้ แนะนำ แต่ในเมื่อเหตุการณ์ผ่านมาแล้ว คงแก้ไขไม่ได้  ดังนั้นเมื่อผ่อนใช้หนี้บ้านจดหมด  เจ้าหนี้(ธนาคาร)ก็ต้องโอนบ้านให้พ่อและแม่ ตามสัญญา ซึ่งแม่ย่อมเสียเปรียบ เพราะเป็นผู้ส่งมาเพียงผู้เดียว...
   การเปลี่ยนสัญญา  โดยเอาชื่อของพ่อออกจากสัญญาเดิม ก็มีช่องทางทำได้    แต่...คงค่อนข้างยุ่งยาก  คือ พ่อต้องยินยอม  และเจ้าหนี้ ต้องยินยอมด้วย โดยแม่ต้องหาผู้บุคคล มาร่วมเป็นลูกหนี้แทนพ่อ  ซึ่งธนาคารเจ้าหนี้ มักไม่ยินยอมง่ายๆ ลองติดต่อสอบถาม ฝ่ายสินเชื่อธนาคารดูว่า พอมีช่องทางทำได้หรือไม่
   ทางแก้ไขที่ง่ายพอสมควร  คือทำบันทึก  ความยินยอมของพ่อไว้ให้ชัดเจนว่า  เมื่อแม่ผ่อนใช้หนี้หมด  พ่อต้องโอนบ้านให้แม่เพียงผู้เดียว  แต่อาจจะมีปัญหา ถ้าพ่อไม่ยินยอม ก็คงยุ่ง...อาจจะต้องใช้สิทธิทางศาล ซึ่งคงยุ่งยากขึ้นไปอีก...ด้วยความปรารถนาดี ครับ
โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 20 มิ.ย. 2563, 08:12

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด