WebBoard :กฎหมาย|เพื่อนบ้านเข้ามาใช้ทางส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตและพังรั้วแนวเขตที่ดิน

เพื่อนบ้านเข้ามาใช้ทางส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตและพังรั้วแนวเขตที่ดิน

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

เพื่อนบ้านเข้ามาใช้ทางส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตและพังรั้วแนวเขตที่ดิน

  • 75
  • 1
  • post on 12 มิ.ย. 2563, 13:54

1.ย่าผมเป็นเจ้าของที่ดินแปลง A พ่อผมเป็นเจ้าของที่ดินแปลง B โดยมีเพื่อนบ้านเป็นเจ้าของที่ดินแปลง C

2.ย่าแบ่งที่ดินให้อาผม(น้องพ่อผม)โดยแบ่งเป็น A1 A2 และได้รังวัดแบ่งแยกพร้อมทั้งกันที่ดินบางส่วนไว้เป็นทางส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นทางเข้าออกของที่ดินแปลง A2 และ ฺที่ดินแปลง B

3.เจ้าของที่ดินแปลง C เข้ามาใช้ทางส่วนบุคคลพร้อมพังรั้วเพื่อเข้าออก

ผมควรดำเนินการอย่างไรบ้าง มีข้อกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างครับ

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

บุกรุก/ทำให้เสียทรัพย์


  การเข้ามาในที่ดิน โดยไม่ได้รับอนุญาต  ย่อมมีความผิดฐานบุกรุก  ตาม ปอ. ม. 362 มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ...การพังรั้ว ก็เป็นความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ ตาม ปอ. ม. 358  มีโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ...ทั้งสองคดียอมความได้  ต้องแจ้งความภายในสามเดือนที่ทราบเรื่องฯ

  (ความเห็น)  การดำเนินคดี ย่อมเป็นสิทธิที่สามรถทำได้  แต่...ย่อมมีปัญหาตามมาอีกมากมาย  เพราะการเป็นเพื่อนบ้าน  ก็ไม่ต่างจากญาติสนิท ย่อมมีความจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยกันตามสมควร  ถ้ามีการแจ้งความ  และฟ้องร้องดำเนินคดี  ก็ไม่ต่างจากการเปิดศึกสงคราม ซึ่งต้องระดมสรรพกำลังต่างๆ มาทำลายล้างกัน  ย่อมเกิดการบาดเจ็บล้มตายทั้งสองฝ่าย ดังที่ปรากฎข้อเท็จจริงทั่วๆไปในสังคมชาวโลก  ถ้าสามารถตัดใจ ยอมให้อภัย  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้เพื่อนบ้าน ได้ใช้เส้นทางร่วมกับเรา ถ้าไม่เกิดความเดือดร้อนจนเกินควร  ก็ควรยอมเสียสละ  กุศลผลบุญในการให้ทางเข้าออกแก่ผู้คนนั้นใหญ่หลวงนัก  ดั่งสร้างพระอุโบสถ์และพระเจดีย์ จะมีความสุขอิ่มเอมใจ ชั่วนิจนิรันดร์  ด้วยความปรารถนาดี ครับ

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 13 มิ.ย. 2563, 08:03

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด