WebBoard :กฎหมาย|ข้อความรู้เรื่องสิทธิบุคคล

ข้อความรู้เรื่องสิทธิบุคคล

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

ข้อความรู้เรื่องสิทธิบุคคล

  • 58
  • 1
  • post on 26 เม.ย. 2563, 17:44

เนื่องจากช่วงนี้มีคนใจบุญได้ทำการรวบรวมหรือใช้ทุนส่วนตัว บริจาคข้าวของหรือเงินทองให้กับผู้ยากไร้ในชุมชนบางแห่ง  แล้วได้มีการถ่ายรูปขณะรับของหรือต่อแถว หรือแม้แต่ตอนยกมือไหว้ขอบคุณ  มีทั้งปิดด้วยหน้ากากและไม่ปิด  ผมอยากทราบเป็นความรู้ว่าควรหรือไม่ควรที่เอาภาพเค้าเหล่านั้นมาสร้างภาพว่าเราทำดี บริจาคของเรียกยอดไลค์  หากมีโอกาสฝากอาจารย์ให้ความรู้กับคนทั่วไปด้วยครับ  ขอบคุณครับ

โดยคุณ ศักดิ์สิทธิ์ ลีศรุฑาพันธ์ (172.68.xxx.xxx) 26 เม.ย. 2563, 17:44

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

สิทธิส่วนบุคคล

   ได้แก่เรื่องส่วนตัว ที่ไม่สมควรนำไปเปิดผยแก่บุคคลภายนอก  เช่น ฐานะความเป็นอยู่  สภาพที่อยู่อาศัย  ห้องส่วนตัว  โรคหรืออาการเจ็บป่วย  เป็นต้น...ส่วนการบริจาคเงินทองและทรัพย์สิน แก่บุคคลโดยทั่วไป  ถ้าภาพถ่ายที่สื่อสารออกมา  เพียงต้องการสื่อให้สังคมรับทราบถึงเจตนาดี ที่ช่วยเหลือสังคม  ก็ไม่น่าจะเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เว้นแต่ภาพเหล่านั้น จะเป็นการสื่อสารให้สังคมเห็นว่า  ผู้มารับบริจาค มีสภาพชีวิตที่น่ารังเกียจ  น่าสังเวชใจ อาจจะเป็นการละเมิดสิทะิส่วนบุคคลได้....แต่ในภาวะสังคมที่ต้องตกทุกข์ได้ยากกันถ้วนหน้า  ผู้ที่มีโอกาสดีในสังคม  ที่ดีกว่าบุคคลอื่น และมีจิตเป็นกุศล ได้มีเจตนาดี บริจาคสิ่งของเพื่อบรรเทาความยากเข็ญ  ถือเป็นเรื่องบวกในสังคม  บางภาพอาจจะดูเกินเลยไปบ้าง  ก็ต้องมองในแง่ดีว่าเขามีเจตนาดี ประสงค์ดี สังคมคงอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นสุข  ด้วยความปรารถนาดี ครับ
โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 26 เม.ย. 2563, 21:39

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด