WebBoard :กฎหมาย|อำนาจนายจ้างในการสั่งให้ลูกจ้างไปตรวจโรค COVID-19

อำนาจนายจ้างในการสั่งให้ลูกจ้างไปตรวจโรค COVID-19

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

อำนาจนายจ้างในการสั่งให้ลูกจ้างไปตรวจโรค COVID-19

  • 64
  • 1
  • post on 25 เม.ย. 2563, 16:15

นายจ้างให้ลูกจ้างที่ทำงานที่บ้าน(Work From Home)ชั่วคราวในช่วงนี้ทำแบบประเมินเพื่อคัดกรองความเสี่ยงก่อนกลับเข้าทำงานที่ออฟฟิศ แล้วเมื่อประเมินแล้วไม่ว่าผลจะออกมาว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ก็ตาม นายจ้างก็จะบบัััังคับให้พนักงานทุกคนไปตรวจโรค COVID-19 ก่อนกลับเข้าทำงานอยู่ดี โดยนายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการตรวจและหาสถานพยาบาลมาตรวจให้ แบบนี้ถือเป็นคำสั่งโดยชอบที่นายจ้างจะสั่งให้ลูกจ้างตรวจหรือไม่ครับ หากลูกจ้างไม่ยินยอมที่จะตรวจ (โดยเฉพาะกลุ่มที่ทำแบบประเมินแล้วไม่พบความเสี่ยง หรือมั่นใจว่าตนไม่มีความเสี่ยง) นายจ้างจะลงโทษลูกจ้างฐานขัดคำสั่งนายจ้างได้หรือไม่ครับ

โดยคุณ prawitpk (172.68.xxx.xxx) 25 เม.ย. 2563, 16:15

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

เหตุการณ์ไม่ปรกติ  ในเมื่อนายจ้างมีเจตนาดี ให้ลูกจ้างตรวจคัดกรองและออกค่าใช้จ่ายให้  ถือเป็นความเมตตา  อย่ามามองว่าเป็นการออกคำสั่งบังคับกัน...นายจ้างและลูกจ้าง  เสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน  ต้องดูแลช่วยเหลือกันตามสมควร...

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 26 เม.ย. 2563, 07:33

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด