WebBoard :กฎหมาย|การว่าจ้างระหว่างหมอผีกับชาวบ้าน

การว่าจ้างระหว่างหมอผีกับชาวบ้าน

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

การว่าจ้างระหว่างหมอผีกับชาวบ้าน

  • 78
  • 1
  • post on 20 เม.ย. 2563, 12:21

มีอยู่หมู่บ้านหนึ่งมีคนตาย2คนโดยไม่ทราบสาเหตุการตาย โดยชาวบ้านเชื่อว่าสาเหตุการตายของ2คนนั้นต้องเกิดจากปอบแน่ๆ ในวันต่อมาชาวบ้านในหมู่บ้านจึงรวบรวมเงินเพื่อจ้างหมอผีมาทำการจับผีปอบในหมู่บ้านของตน หมอผีก็ได้ทำการจับผีปอบให้ตามการว่าจ้าง แต่ทีนี้ชาวบ้านเกิดเปลี่ยนใจและอยากได้เงินคืนเพราะคิดว่า เรื่องแบบนั้นมันมองไม่เห็นและพิสูจน์ไม่ได้ว่าผีปอบถูกจับไปแล้วหรือยัง ในกรณีแบบนี้จะใช้มาตราใดในการช่วยชาวบ้านดีคะ?

โดยคุณ พีพี (172.68.xxx.xxx) 20 เม.ย. 2563, 12:21

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1

โมฆะสัญญา

  ตามข้อเท็จจริง สัญญแบบนี้ มีวัตถุประสงค์ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย  หรือเป็นการพ้นวิสัยที่จะกำจัดปอบ  และเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ตาม ปพพ. ม.150 สัญญาจึงเป็นโมฆะมาแต่แรก...ประชาชนในหมู่บ้านสามารถใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา  ตาม ปพพ. ม.391  เมื่อบอกเลิกสัญญา่  คู่สัญญาต้องกลับสู่ฐานะะเดิม  คือหมอผีต้องคืนเงินชาวบ้าน...แต่เรื่องนี้ เป็นเรื่องทางแพ่ง  ถ้าการเจรจาขอคืนเงินไม่ได้ผล  ต้องฟ้องศาล...หรืออีกช่องทางหนึ่ง  คือแจ้งความดำเนินคดีกับหมอผีฐานฉ้อโกง  ซึ่งแต่ละช่องทางคงไม่สะดวกดังที่คิด  คงต้องมีการพิสูจน์กันยืดยาว  ด้วยความปรารถนาดี ครับ

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 20 เม.ย. 2563, 17:06

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด