WebBoard :กฎหมาย|สอบถามข้อมูลครับ

สอบถามข้อมูลครับ

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

สอบถามข้อมูลครับ

  • 79
  • 2
  • post on 18 มี.ค. 2563, 18:30

1.ผมเคยไปแจ้งความว่าถูกบุคคลเข้ามาพยายามทำร้ายในสถานที่ราชการ(ในโรงเรียนครับ) ปี 2557 ปีนี้ 2563 ทางสถานีตำรวจยังจะมีสำเนาเอกสารที่แจ้งไว้ให้เราไปเอาสำเนาไม๊ครับ....
2.คำว่า "ถูกคุกคามต่อชีวิต..." มันต้องประมาณไหนครับ
    - ถู้เข้ามาทำร้ายแล้ว
    - มีแนวโน้มว่าจะถูกทำร้าย

    - รู้สึกมีความไม่ปลอดภัย(แค่รู้สึกครับ)
   โรงเรียนตั้งอยู่ชายขอบ พื้นที่เสียงภัย อันตราย ชาวบ้านมีพฤติกรรมเกี่ยวขข้องกับยาเสพติด เราต้องกินนอนบนโรงเรียนเพราะการเดินทางที่ลำบากและห่างไกล ชาวบ้าน พวกวัยรุ่นชอบเข้ามาวุ่นวาย ก่อความเดือดร้อน ดื่มสุรา สูบบุหรี่ ในสถานที่ราชการ บางทีก็มีในยามวิกาล มีทั้งครูหญิง 3 ชาย 2 ผมด้องเป็นคนคอยตักเตือน ห้ามและให้ออกไปจากโรงเรียน ซึ่งไปสร้างความไม่พอใจให้กับพวกคนบางกลุ่มครับ......ต้องปฏิบัติอย่างไรครับ

โดยคุณ ณรงค์ ปู่ใย (172.69.xxx.xxx) 18 มี.ค. 2563, 18:30

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2

(ต่อ)ข้อความที่หายไป.....แก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรม  โดยมีมวลชนมาร่วมแก้ไขปัญหา ถ้าเก็บตัวอยู่แต่ในโรงเรียน  ไม่ไปสัมผัสกับชุมชน  ปัญหาย่อมทับถมมากขึ้น การไปว่ากล่าวตักเตือนเด็ก เกเร  แม้จำเป็นต้องทำ  แต่เด็กก็คือลูกหลานของคนในชุมชน  ผู้ปกครองบางรายอาจให้ท้าย  ยิ่งเพิ่มความขัดแย้งเพิ่มขึ้น   ต้องระดมสมองระดมความคิดว่า จะแก้ปัญหากันอย่างไร น่าจะมีทางออกได้  ผู้บริหารโรงเรียนคือใคร  ต้องทำงานเชิงรุก  ไม่ใช่มาคอยตั้งรับแก้ปัญหาไปวันๆ...

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 19 มี.ค. 2563, 10:55

ความคิดเห็นที่ 1

ความผิดต่อเสรีภาพ

 ถ้าถูกข่มขืนใจไม่ว่ากระทำการใด  ไม่กระทำการใด หรือจำยอมต่อสิ่งใด โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย  เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั้นหรือของผู้อื่น หรือโดยใช้กำลังประทุษร้ายจนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระทำการนั้น  ไม่กระทำการนั้น หรือจำยอมต่อสิ่งนั้น...มีโทษจำคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม ปอ. ม.309 วรรคแรก เป็นความผิดที่ยอมความกันได้  ต้องแจ้งความภายในสามเดือน...
   ถ้าการกระทำในวรรคแรก โดยมีอาวุธ หรือร่วมกันกระทำความผิดห้าคนขึ้นไป ฯมีโทษจำคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท...ยอมความไม่ได้ คดีมีอายุความ 10 ปี..
  ถ้าการกระทำโดยอ้างอั้งยี่ซ่องโจร ไม่ว่าจะมีหรือไม่ฯ มีโทษ จำคุก 1-7 ปี..ปรับสองหมื่นบาท ถึง หนึ่งแสนสี่หมื่นบาท  อายุความ 10 ปี
  เรื่องที่ถาม  คงใช้กฎหมายแก้ไขปัญหาอย่างเดียวไม่ได้  ควรร้องขอความเป็นธรรม  ต่อหน่วยงานต้นสังกัด  สพฐ.เขตพื้นที่ฯ  ศธ.จังหวัด เป็นต้น หรือขอย้ายออกนอกพื้นที่ฯ...เบื้องต้น ควรหาช่องทางมีความสัมพันธ์อันดี กับผู้นำท้องถิ่น  เช่น ผู้ใหญ่ กำนัน สมากชิก อบต./เทศบาล ผู้นำศาสนาฯ เพื่อหาทาง
โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 19 มี.ค. 2563, 10:48

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด