WebBoard :กฎหมาย|เจ้าของที่ดินถูกรุกล้ำ ถูกอ้างสิทธิปรปัก

เจ้าของที่ดินถูกรุกล้ำ ถูกอ้างสิทธิปรปัก

  • ทนายคลายทุกข์ ปรึกษากฎหมาย โทร 02-9485700
  • Email: [email protected]
Header Background Image

เจ้าของที่ดินถูกรุกล้ำ ถูกอ้างสิทธิปรปัก

  • 117
  • 3
  • post on 20 ม.ค. 2563, 19:45
เรื่องมีอยู่ว่าเราถูกรุกล้ำที่ดินทำกินมาแล้วมากกว่าสิบปีแต่เราไม่รู้ว่าที่ดินรุกล้ำนั้นเป็นของเรา มาทราบว่าเป็นของเราตอนที่เขาออกรังวัดสอบเขต แล้วเราก็ไปเซ็นข้างเคียง แต่ปัญหาคือเราอยากให้เรื่องจบ อยากล้อมรัวเปนเขตของเราจึงล้อมตามโฉนดที่ดินที่กรมที่ดินรังวัด แต่พอถามอีกที่เรายังไม่มีสิทในดินที่รุกล้ำนั้น เพราะเขาครอบครองมานาน เขาถือสิททำกิน เป็นปรปักเราจึงยังตกลงกันไม่ได้ เพราะเขามีสิทแล้ว แต่เรายังครอบครองทั่ดินอยู่ เรายอมรับความจริงในข้อนี้ คนที่ถูกรุกล้ำที่ยังมีสิทจะเรียกร้องอะไรได้บ้าง เพราะตอนนี้เรายังไม่ได้ โอนกรรมส่วนรุกล้ำให้เขาถ้าเราขายให้คนอื่น แล้วคนที่รุกล้ำยังจะมีกรรมสิทในที่รุกล้ำนั้นไหม เพราะที่ดินตกเป็นของเจ้าของใหม่แล้ว ที่ดินปรปักจะถูกนับหนึ่งใหม่ใช่หรือไม่ครับ  หรือต้องฟ้องศาลอย่างเดียว เราไม่อยากมีปัญหาในที่ดินส่วนนั้นแต่มันก็เป็นสิทของเราเหมิอนกัน จะยกให้ง่ายๆเลยมันก็ฉลาดน้อยไปเรามีข้อกฎหมายอะไรมาโต้แย้งกันไหมครับ อยากทราบว่าตอนนี้ที่สิทปรปักที่รุกล้ำดินเรามานั่น เขามีสิทสมบูรณ่แล้วหรือยัง  จะให้เรื่องจบด้วยดีสองฝ่ายเราอยากได้ค่าเสียเวลาเหมือนกัน ถ้าเราแพ้จริงเราก็ยอมรับ แต่จะต้องสู้กันก่อนรบกวนด้วยครับ
โดยคุณ จำเนียร (172.68.xxx.xxx) 20 ม.ค. 2563, 19:45

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3

ขอเพิ่มข้อความที่หายไป.... คงใช้เวลาหลายปี   และมีค่าใช้จ่ายมากมาย  อาจเกินราคาที่ดินที่พิพาทกันก็ได้   แต่ถ้าใช้การเจรจา  ยอมลดราวาศอกกันบ้าง  คดีคงจบลงในเร็ววัน  ไม่ต้องมาบาดหมางใจกัน

       แต่ถ้าเจ้าของที่ดิน เลือกวิธีขายที่ดินให้บุคคลภายนอก  สิทธิการครอบครองปรปักษ์  ย่อมถูกตัดตอนลง  นับแต่วันโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน  ถ้า..บุคคลภายนอกรับโอนไปโดยสุจริต และเสียค่าตอบแทน  ผู้บุกรุกคงอ้างกรรมสิทธิ์  โดยการครอบครองปรปักษ์ไม่ได้อีก  ตาม ปพพ. ม.1299 วรรคสอง  แต่คงต้องว่ากันอีกหลายยก  คงต้องบอบช้ำกันทุกฝ่าย  ก็ต้องใช้วิจารณญาณเอาเองว่า จะเลือกใช้  วิธีไหน....ด้วยความปรารถนาดี ครับ 

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 21 ม.ค. 2563, 10:40

ความคิดเห็นที่ 2

เพิ่มข้อความที่หายไป...


  ถ้าว่ากันถึงศาลฎีกาคง

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 21 ม.ค. 2563, 10:32

ความคิดเห็นที่ 1

การครอบครองปรปักษ์


   หลักกฎหมาย  ต้องเปฺ็นไปตาม  ปพพ. ม.1382    คือผู้อื่นบุกรุกเข้ามาแย่งการครอบครองที่ดินของเรา(ต้องมีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดิน)  โดยเข้ามาครอบครองโดยสงบ( ไม่เคยมีการโต้แย้งจากจากของที่ดิน) เปิดเผย (ผู้คนทั่วไป ต่างทราบดีว่า เขาครอบครองที่แปลงนี้ หรือบางส่วน)  ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ (ไม่ใช่การเช่า  หรือเจ้าของอนุญาตให้ทำประโยชน์) ถ้าแย่งการครอบครองติดต่อกัน 10 ปี  ผู้แย่งการครองครองที่ดินนั้น  จะได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เขาแย่งครอบครอง....แต่กรรมสิทธิ์นั้นยังไม่สมบูรณ์  ผู้แย่งการครอบครอง ต้องร้องศาล ให้ได้กรรมสิทธิ์ ในที่ดินที่ตนแย่งการครอบครองอยู่ ตาม ปพพ. ม.1299 วรรคสอง...

   ตามข้อเท็จจริง กรรมสิทธิ์ของผู้บุกรุกย่อมไม่สมบูรณ์ เพราะคงยังไม่ร้องศาลให้ได้กรรมสิทธิ์  แต่เขาใช้สิทธิยันเจ้าของที่ดินได้...ทางออก   ก็ควรใช้การเจรจาต่อรองกัน  อาจยอมชดใช้เงินใหเผู้บุกรุกบ้าง ตามสมควร  เพื่อให้เขายอมคืนที่ดินที่เขาบุกรุกเข้ามา  ถ้าเลือกใช้ทางนี้  คงจบลงด้วยสันติ  ไม่ต้องมีการฟ้องร้องศาล.....ถ้า่ยังถือทิฐิ  ไม่ยอมเจรจากัน   ก็ต้องใช้สิทธิฟ้องร้องทางศาล  ผู้บุกรุกก็ต้องแสวงหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์ว่า  เขาเข้ามาครอบครองโดยสงบ โดยเปิดเผย ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ติดต่อกัน 

10 ปี  พยานหลักฐานก็ได้แก่  เจ้าของที่ดินข้างเคียงทุกด้าน   ผู้เห็นเหตุการณ์  ผู้นำท้องถิ่น เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  เป็นต้น เจ้าของที่ดิน ก็ต้องหาพยานหลักฐาน มานำสืบหักล้างกัน  คงต้องว่ากันยาวนาน  ถ้าว่ากันถึงศาลฎีกาคง

โดยคุณ มโนธรรม เจษฎาสาธุชน 21 ม.ค. 2563, 10:29

แสดงความเห็น

กระทู้ที่มีผู้อ่านมากที่สุดในหมวด

กระทู้ที่มีผู้ตอบมากที่สุดในหมวด